Ο ESM υποστηρίζει τη γαλλο-γερμανική πρόταση

Εάν εφαρμοστεί, η γαλλο-γερμανική πρόταση θα αποτελέσει σημαντικό δομικό στοιχείο στην ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση.

«Χαιρετίζω θερμά τη γαλλο-γερμανική πρόταση για ταμείο ανάκαμψης 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα υποστηρίξει μια βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση του κορωνοϊού στην Ευρώπη», δήλωσε ο Klaus Regling, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

«Υποστήριξα με συνέπεια την ιδέα ότι απαιτούνται ορισμένες μεταβιβάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε από την κρίση και ότι ο μόνος τρόπος για την πραγματοποίηση αυτών των μεταβιβάσεων είναι μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ», σημειώνει. 

«Εάν εφαρμοστεί, η γαλλο-γερμανική πρόταση θα αποτελέσει σημαντικό δομικό στοιχείο στην ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση και θα προστατεύσει την ενιαία αγορά καθώς και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση», τονίζει. 

«Θα συμπληρώσει τις άλλες ευρωπαϊκές απαντήσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί: δίχτυα ασφαλείας για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη μέσω του SURE από την Κομισιόν, ένα πρόγραμμα εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ESM Pandemic Crisis Support», υπενθυμίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι σημαντικό ότι η χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα βοηθήσει κυρίως τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση».

«Τα δύο ευρωπαϊκά πακέτα είναι επίσης συμπληρωματικά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα: το ESM Pandemic Crisis Support μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κράτη μέλη του ευρώ από τώρα. Επίσης, το πρόγραμμα SURE της Κομισιόν και σύντομα οι εγγυήσεις της ΕΤΕπ θα είναι διαθέσιμες πολύ σύντομα», καταλήγει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ