Η Μάλτα λανσάρει νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων

Το νέο Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων θα ονομάζεται Komunità Malta, με αξιωματούχους της Μάλτας να ισχυρίζονται ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις της Κομισιόν.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Η κυβέρνηση της Μάλτας μεταρρυθμίζει τους κανόνες για την απόκτηση της υπηκοότητας μέσω ενός νέου επενδυτικού προγράμματος, μετά τον τερματισμό του παλιού Προγράμματος Επενδύσεων της Μάλτας, λανσάροντας  καινούριο πρόγραμμα με την ονομασία Komunità Malta.

Την προηγούμενη Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι, τον Ιανουάριο του 2021, ο νέος οργανισμός θα διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις υπηκοότητας, επιτρέποντας στους νόμιμους κατοίκους της Μάλτας να γίνουν πολίτες υποβάλλοντας αίτηση μετά από τρία χρόνια διαμονής, ενώ η παραχώρηση υπηκοότητας μέσω επενδύσεων θα μπορεί να γίνει μετά από ένα χρόνο διαμονής του αιτούντα στην Μάλτα.

Οι αιτούντες του παλιού επενδυτικού προγράμματος της Μάλτας, δεν χρειαζόταν να έχουν φυσική διαμονή στη Μάλτα.

Μαλτέζικα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η κίνηση έρχεται μετά από την διαδικασία επί παραβάσει της Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα της Μάλτας, αλλά και της Κύπρου.

«Αυτή η μεταρρύθμιση δεν έχει προηγούμενο στη Μάλτα και θα συνεχίσουμε να διαφυλάσσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες με κανόνες που υπερβαίνουν εκείνους που χρησιμοποιούνται από άλλα κράτη μέλη», δήλωσε ο Μαλτέζος βουλευτής Alex Muscat.

Η Μάλτα πρέπει να στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημη απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα. «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νομικά μέτρα για να υπερασπιστούμε το εθνικό μας συμφέρον και την κυριαρχία μας», δήλωσε ο Muscat.

Ο κοινοβουλευτικός γραμματέας για την ιθαγένεια Alex Muscat επέμεινε ότι η χώρα δεν ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει το δικαίωμά της να αποφασίσει ποιος θα πρέπει να λάβει την υπηκοότητα της Μάλτας, η οποία ήταν η πηγή εσόδων για το εθνικό ταμείο κοινωνικής ανάπτυξης.

Με την πάροδο των ετών, το επενδυτικό πρόγραμμα δημιούργησε περίπου 1,5 δισ. Ευρώ πλεόνασμα στα εθνικά ταμεία, με τον Υπουργό Οικονομικών να περιγράφει τη συμβολή του στην οικονομία, σε μαλτέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα της Μάλτας ήταν από τα πιο ρυθμισμένα στην ΕΕ, αλλά συχνά χαρακτηριζόταν αρνητικά σε ξένα δημοσιεύματα, ενώ ανέφερε ότι κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα ήταν «ως επί το πλείστον πολιτική».

Οι νέοι κανόνες που θα διέπουν το πρόγραμμα  λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις από την Κομισιόν, οι οποίες αφορούν τα εξής:

Οι αιτούντες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα χωρίς απόκτηση νόμιμης διαμονής στη Μάλτα.

Θα γίνονται πολιτογραφήσεις μόνο μετά από τρία χρόνια, εκτός από περιπτώσεις επενδυτών, όπου μπορούν να κάνουν αίτηση μετά από ένα έτος διαμονής.

Θα πρέπει να περάσουν από αυστηρή δέουσα επιμέλεια όλα τα ενήλικα μέλη των οικογενειών των αιτούντων, η οποία θα περιλαμβάνει επαλήθευση σχετικά με την πηγή πλούτου και άλλους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Θα υπάρξει μεταφορά πληροφοριών με το δίκτυο Egmont και άλλους οργανισμούς της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό θα εξασφαλίζει ότι η πηγές των εισοδημάτων δεν προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης δεν θα υπάρξουν χρονικά όρια για τη δέουσα επιμέλεια που θα αναλάβει ο κυβερνητικός οργανισμός.

Θα υπάρχει ανώτατο όριο στους αιτούντες για υπηκοότητα ανά επένδυση στα 1.500 άτομα και όχι περισσότερο από 400 κάθε χρόνο.

Οι πράκτορες που πωλούν τη μαλτέζικη υπηκοότητα θα ρυθμίζονται από έναν επικουρικό νόμο που θα επιτρέπει μόνο στους δικηγόρους, τους ελεγκτές, τους λογιστές και τους εξουσιοδοτημένους παρόχους εταιρικών υπηρεσιών ως πράκτορες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα υπόκεινται σε ετήσιες αξιολογήσεις δέουσας επιμέλειας.

Η «επιθετική» προώθηση της πώλησης της μαλτέζικης ιθαγένειας θα απαγορευτεί και θα επιβάλλεται στους πράκτορες να αναφέρουν παραβιάσεις των κανόνων ή απάτες εκ μέρους των αιτούντων του προγράμματος.

Η παρακολούθηση των αιτούντων ιθαγένειας θα συνεχίζει για πέντε χρόνια μετά την απόκτηση της ιθαγένειας.

Επίσης οι υπουργοί δεν θα είναι πλέον εξουσιοδοτημένοι να απονέμουν υπηκοότητα σε άτομα που δεν πληρούν πλήρως τα νομικά κριτήρια, όπως επιτρεπόταν προηγουμένως στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ