Νέο «κυνήγι» σε shell companies ξεκινά η ΕΕ

Οι εικονικές εταιρείες χωρίς ουσιαστική παρουσία και χωρίς καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για εγκληματικούς σκοπούς, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει μια νέα δημόσια διαβούλευση ενόψει μιας νέας πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της καταχρηστικής χρήσης εικονικών εταιρειών, δηλαδή εταιρειών με μηδενική ή ελάχιστη ουσιαστική παρουσία ή πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα. Μια μελλοντική πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να περιλαμβάνει δράσεις όπως η απαίτηση από τις εταιρείες να αναφέρουν στις φορολογικές διοικήσεις τις αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον έχουν ουσιαστική παρουσία και πραγματική οικονομική δραστηριότητα, καθώς και η άρνηση φορολογικών πλεονεκτημάτων που συνδέονται με την ύπαρξη ή τη χρήση καταχρηστικών εικονικών εταιρειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ: Την ερχόμενη βδομάδα η έγκριση των πρώτων σχεδίων ανάκαμψης

Πολλές πρωτοβουλίες της ΕΕ τα τελευταία χρόνια έχουν θέσει σε εφαρμογή ισχυρά νέα μέσα για την αντιμετώπιση της χρήσης συχνά αμιγώς τεχνητών και επιθετικών φορολογικών δομών που χρησιμοποιούνται από φορολογούμενους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται διασυνοριακά για τη μείωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Ωστόσο, εξακολουθεί να ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλές από αυτές τις οντότητες να χρησιμοποιούνται σε δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, δεν υπάρχουν νομοθετικά μέτρα της ΕΕ που να καθορίζουν τις ουσιαστικές απαιτήσεις για φορολογικούς σκοπούς που πρέπει να πληρούν οι οντότητες εντός της ΕΕ.

Πρόσφατες έρευνες στα μέσα ενημέρωσης επέστησαν επίσης την προσοχή του ευρέος κοινού σε αυτό το ζήτημα και ακολούθησαν εκκλήσεις για δράση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από πολίτες, ΜΚΟ, δημοσιογράφους και την κοινωνία των πολιτών εν γένει.

Ενώ οι εικονικές εταιρείες χωρίς ουσιαστική παρουσία και χωρίς καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους καταχρηστικούς σκοπούς (μεταξύ άλλων για εγκληματικούς σκοπούς, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας), η πρωτοβουλία αυτή θα επικεντρωθεί σε καταστάσεις όπου ο απώτερος στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής φορολογίας ενός ομίλου ή μιας συγκεκριμένης δομής.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ και θα διαρκέσει έως τις 27 Αυγούστου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ