Αλβανία: Εμπόριο, ο τομέας με το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης

Ο τομέας με το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην Αλβανία το 2017, ήταν αυτός του εμπορίου που συγκέντρωσε το 24,6% του συνόλου των απασχολουμένων, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (INSTAT).

Ένας άλλος τομέας, που αποτέλεσε βασικό "εργαλείο" για την ανάπτυξη της απασχόλησης το ίδιο έτος, ήταν αυτός των υπηρεσιών σε κλάδους όπως της υγείας και των τεχνικών υπηρεσιών.

Ο τομέας των υπηρεσιών κατείχε το 21,4% του συνόλου των απασχολουμένων το 2017. Εξάλλου, στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας, οι εργαζόμενοι αντιστοιχούν στο 20,3% του συνόλου των απασχολουμένων.