ΕΕ: Νέο ηλεκτρονικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των καρτέλ

Το νέο εργαλείο θα επιτρέπει στις εταιρείες που εμπλέκονται στις εν λόγω διαδικασίες και τους δικηγόρους τους να υποβάλλουν τις δηλώσεις και τις παρατηρήσεις τους on line, ως μέρος αιτήσεων επιεικούς μεταχείρισης.

Ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο θα ονομάζεται "eLeniency" και "προορίζεται να διευκολύνει τις εταιρείες και τους νομικούς εκπροσώπους τους να υποβάλλουν δηλώσεις και έγγραφα στο πλαίσιο διαδικασιών επιείκειας και διακανονισμού σε υποθέσεις συμπράξεων, καθώς και σε υποθέσεις συνεργασίας εκτός συμπράξεων", εγκαινίασε σήμερα η Κομισιόν.

Το νέο εργαλείο "eLeniency" είναι πλέον διαθέσιμο στη διεύθυνση https://eleniency.ec.europa.eu, 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα και εξασφαλίζει πλέον ότι "οι εταιρείες ή οι δικηγόροι τους θα έχουν τη δυνατότητα να μην προσέρχονται στις εγκαταστάσεις της Κομιαιόν για να κάνουν προφορικές δηλώσεις όπως γινόταν μέχρι σήμερα".

Σύμφωνα με την Κομισιόν, "το νέο εργαλείο θα επιτρέπει στις εταιρείες που εμπλέκονται στις εν λόγω διαδικασίες και τους δικηγόρους τους να υποβάλλουν τις δηλώσεις και τις παρατηρήσεις τους on line, ως μέρος αιτήσεων επιεικούς μεταχείρισης, ώστε να τύχουν απαλλαγής από την επιβολή προστίμων ή μείωσής τους, όσο και στο πλαίσιο διαδικασιών διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις συμπράξεων ή στο πλαίσιο υποθέσεων συνεργασίας εκτός συμπράξεων".

Αναλυτικά, όσον αφορά τις αιτήσεις επιεικούς μεταχείρισης, οι χρήστες του eLeniency μπορούν να υποβάλλουν απευθείας εταιρικές δηλώσεις και να τηλεφορτώνουν δικαιολογητικά έγγραφα σε έναν ειδικό ασφαλή εξυπηρετητή της Επιτροπής. Η eLeniency μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή απαντήσεων σε αιτήματα παροχής πληροφοριών. Όσον αφορά τις διαδικασίες διακανονισμού σε υποθέσεις συμπράξεων, το eLeniency μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή εγγράφων, παρατηρήσεων ή επίσημων υπομνημάτων διευθέτησης διαφορών στην Κομισιόν. Το εργαλείο eLeniency μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή εταιρικών δηλώσεων, παρατηρήσεων ή επίσημων υπομνημάτων διευθέτησης διαφορών στην Κομισιόν ή όταν μια εταιρεία συνεργάζεται σε διαδικασίες που δεν συνδέονται με συμπράξεις με σκοπό την αναγνώριση παράβασης των άρθρων 101 ή 102 της ΣΛΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ