Κομισιόν: Ερευνα για ύπαρξη καρτέλ στα ελαστικά

Η Κομισιόν ανησυχεί ότι εταιρεία συμβούλων μπορεί να διευκόλυνε ή να υποκίνησε τον ύποπτο συντονισμό τιμών μεταξύ κατασκευαστών ελαστικών

Αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις εταιρείας συμβούλων σε δύο κράτη μέλη, διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι η εταιρεία ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τα καρτέλ και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Αναλυτικότερα η Κομισιόν ανησυχεί ότι η εταιρεία συμβούλων μπορεί να διευκόλυνε ή να υποκίνησε τον ύποπτο συντονισμό τιμών μεταξύ κατασκευαστών ελαστικών. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής συνοδεύονταν από ομολόγους τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών όπου διενεργήθηκαν οι επιθεωρήσεις.

Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί τέτοιους ελέγχους δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας, επισημαίνει η Κομισιόν.

Δεν υπάρχει νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση ερευνών σχετικά με αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Η διάρκειά τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας κάθε υπόθεσης, του βαθμού στον οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες συνεργάζονται με την Επιτροπή και της άσκησης των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε επίσης: Παγκόσμιος συναγερμός για Ozempic – «μαϊμού» που κατακλύζουν την αγορά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ