Ζέτα στο Λουξεμβούργο: Κάτω από 7% η ανεργία

Κύριο θέμα συζήτησης των Υπουργών ήταν η αποδοτικότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως εργαλείο συντονισμού και παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

Στη μείωση της ανεργίας στην Κύπρο, κάτω του 7% (από 17% το 2013), την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην οικονομία στην αύξηση της απασχόλησης, και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παρέθεσε στου ομολόγους της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, με παρέμβασή της στις εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ (EPSCO), στο Λουξεμβούργο.

Κύριο θέμα συζήτησης των Υπουργών ήταν η αποδοτικότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως εργαλείο συντονισμού και παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και οι τρόποι αποδοτικής εφαρμογής των Ανά Χώρα Συστάσεων.

Κατά την παρέμβασή της Υπουργός Εργασίας, δήλωσε ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού συνεχώς μειώνονται και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην εισαγωγή από το 2014 του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και πολιτική. Σημείωσε δε ότι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα συμβάλει περαιτέρω προς την όλη κατεύθυνση.

Η Υπουργός ζήτησε να λαμβάνεται ο υπόψη και ο κοινωνικός αντίκτυπος όλων των μελλοντικά σχεδιαζόμενων πολιτικών με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης, αναφερόμενη και στον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων και την εμπλοκή που πρέπει να έχουν σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και στην εφαρμογή των Ανά Χώρα Συστάσεων, όπως και στην κατάλληλη χρηματοδότησή τους, ως προαπαιτούμενο για την επιτυχία τους.

Τέλος η Υπουργός τόνισε ότι η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών συμβάλλει, επίσης, στην επιτυχή εφαρμογή των Ανά Χώρα Συστάσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ