Δήμος Δερύνειας: Στο στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών

Στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών εντάχθηκε ο Δήμος Δερύνειας.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότ Το σχέδιο «αφορά παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κατοίκηση σε Δήμους που γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράθεσης και ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης με κατώτατο όριο τις 20 χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Η οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγοράς νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας».
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται στη βάση εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων. Το Σχέδιο ισχύει από τον Ιούλιο του 2019 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ