Τι πιστεύουν οι Κύπριοι για το ΓεΣΥ

Δημοσκόπηση «Σ»: Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι το νέο σύστημα θα λειτουργήσει υπέρ τους και θα βελτιώσει το παρεχόμενο επίπεδο Υγείας στη χώρα μας

Της Θεοδώρας Νικολάου

Αισιόδοξοι για τη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), παρουσιάζονται οι πολίτες. Σε έρευνα με θέμα την εφαρμογή του ΓεΣΥ, που διεκπεραίωσε το IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής, το 73% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η λειτουργία του νέου συστήματος θα προχωρήσει ομαλά. Σε άλλη ερώτηση, το 70% θεωρούν ότι το ΓεΣΥ είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, ενώ το 91% δηλώνουν αισιοδοξία ότι θα βελτιωθεί το παρεχόμενο επίπεδο Υγείας στην Κύπρο. Ως κύρια οφέλη για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ παρουσιάζονται το χαμηλό κόστος των υπηρεσιών υγείας και η γρήγορη εξυπηρέτηση.

Τα εύσημα για τη λειτουργία του συστήματος, οι πολίτες τα αποδίδουν στην Κυβέρνηση αλλά και στον τέως Υπουργό Υγείας, Γιώργο Παμπορίδη, ενώ ελάχιστοι είναι όσοι θεωρούν ότι συνεισέφεραν σε αυτό το εγχείρημα οι επαγγελματίες υγείας και τα κόμματα.

Όσον αφορά το ζήτημα της έλλειψης ενημέρωσης, διεφάνη ότι όντως είναι υπαρκτό. Συγκεκριμένα, το 58% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί αρκετά έως πολύ καλά σχετικά με το νέο σύστημα, ενώ το 42% λίγο ή καθόλου.

Μία μικρή αδυναμία εντοπίζεται και στην περίπλοκη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιος για να εγγραφεί στο σύστημα μέσω του διαδικτύου, αφού αυτός είναι ο κύριος λόγος που κάποιοι δικαιούχοι δεν έχουν εγγραφεί ακόμη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Ιούνιος 2019. Κάλυψη: Παγκύπρια – αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σε ποιο βαθμό έχετε ενημερωθεί σχετικά με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ);
ΠΟΛΥ 10%

ΑΡΚΕΤΑ 48%

ΛΙΓΟ 34%

ΚΑΘΟΛΟΥ 8%

Ελάχιστοι είναι οι πολίτες που δεν έχουν καμία ενημέρωση για το ΓεΣΥ, όπως ελάχιστοι (το 4% των ερωτηθέντων) είναι κι εκείνοι που δεν γνωρίζουν καν ότι το νέο σύστημα έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή. Πιο ενημερωμένοι παρουσιάζονται όσοι εγγράφηκαν στο σύστημα, με το 62% να δηλώνουν ότι είναι πολύ έως αρκετά ενημερωμένοι και μόλις το 5% καθόλου, ενώ την ίδια στιγμή το 62% όσων δεν προχώρησαν ακόμη με την εγγραφή τους δηλώνουν λίγο έως καθόλου ενημερωμένοι.

Πιστεύετε ότι η λειτουργία του ΓεΣΥ θα προχωρήσει ομαλά ή όχι;
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 22%

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 51%

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 19%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 8%

Σύμφωνη γνώμη για το αν θα προχωρήσει ομαλά η λειτουργία του νέου συστήματος εκφέρουν τόσο οι δικαιούχοι που έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ, όσο και οι πολίτες που παραμένουν εκτός. Το 74% των εγγεγραμμένων στο ΓεΣΥ και το 66% όσων δεν εγγράφηκαν απαντούν στο εν λόγω ερώτημα θετικά.

Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείτε ότι ενήργησε αποτελεσματικότερα ώστε να καταφέρει να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ;
Η Κυβέρνηση 38%

Βοήθησαν όλοι 27%

Ο τέως Υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης 17%

Οι επαγγελματίες Υγείας 8%

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΑΥ 6%

Το ΔΗΣΥ 2%

Το ΑΚΕΛ 2%

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν καθοριστικές τις κινήσεις της Κυβέρνησης και του τέως Υπουργού Υγείας, ενώ πολύ λίγοι είναι αυτοί που δίνουν τα εύσημα στους επαγγελματίες υγείας, τον ΟΑΥ και τα κόμματα.

Πόσο αισιόδοξοι είστε ότι με την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα βελτιωθεί το παρεχόμενο επίπεδο υγείας;
ΠΟΛΥ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ 20%

ΑΡΚΕΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ 41%

ΛΙΓΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ 30%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ 9%

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, που αγγίζει, μάλιστα, το 91%, εκφράζουν αισιοδοξία για τη βελτίωση του επιπέδου υγείας στη χώρα μας με το νέο σύστημα.

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το ΓεΣΥ θα είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών;
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 16%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ 54%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 26%

ΚΑΘΟΛΟΥ 4%

Πιστεύετε ότι τελικά το ΓεΣΥ θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών ή όχι;
ΝΑΙ 75%

ΟΧΙ 16%

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ / ΣΙΓΟΥΡΗ 9%

Ποσοστό των ερωτηθέντων που ξεπερνά το 70% θεωρούν ότι το ΓεΣΥ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών και να λειτουργήσει υπέρ τους.

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα σημαντικότερα οφέλη, για τους πολίτες, από την εφαρμογή του ΓεΣΥ;
Γρήγορη εξυπηρέτηση 38%

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με χαμηλό κόστος 32%

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας 25%

Θα έχουν όλοι πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας 20%

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 17%

Κατά πόσον συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σε ό,τι αφορά το ΓεΣΥ;
Θα λαμβάνω υπηρεσίες Υγείας με χαμηλό κόστος

ΣΥΜΦΩΝΩ 74%

ΔΙΑΦΩΝΩ 23%

ΔΓ/ΔΑ 3%

Θα μπορώ να επισκέπτομαι το(ν) ιατρό / νοσηλευτήριο της επιλογής μου

ΣΥΜΦΩΝΩ 74%

ΔΙΑΦΩΝΩ 24%

ΔΓ/ΔΑ 2%

Θα μπορώ να λαμβάνω τα φάρμακα της επιλογής μου δωρεάν

ΣΥΜΦΩΝΩ 51%

ΔΙΑΦΩΝΩ 47%

ΔΓ/ΔΑ 2%

Θα μειωθούν οι λίστες αναμονής

ΣΥΜΦΩΝΩ 64%

ΔΙΑΦΩΝΩ 31%

ΔΓ/ΔΑ 5%

Θα λαμβάνω ολοκληρωμένη φροντίδα Υγείας

ΣΥΜΦΩΝΩ 62%

ΔΙΑΦΩΝΩ 35%

ΔΓ/ΔΑ 3%

Πολλά θεωρούν ότι είναι τα οφέλη του ΓεΣΥ για τους ίδιους τους πολίτες, οι ερωτηθέντες. Η γρήγορη εξυπηρέτηση και το χαμηλό κόστος των υπηρεσιών Υγείας μπαίνουν πρώτα απ’ όλα.

Θεωρείτε ότι ορθά ή λανθασμένα τέθηκε σε εφαρμογή το ΓεΣΥ πριν από την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων;
ΟΡΘΑ 45%

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ 40%

ΔΓ/ΔΑ 15%

Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη όσον αφορά την καθυστέρηση που παρατηρείται στην αυτονόμηση, σε συνδυασμό με την παράλληλη εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Για ποιους λόγους ΔΕΝ έχετε εγγραφεί στο ΓεΣΥ;
Δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις Η/Υ για να εγγραφώ 34%

Δεν χρειάζομαι τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ 17%

Έχω ασφάλεια Υγείας 15%

Δεν έχω χρόνο 14%

Πιστεύω ότι το ΓεΣΥ θα καταρρεύσει 11%

Αποφάσισα να περιμένω μέχρι να δω πώς θα λειτουργήσει 9%

Κύρια αιτία για τη μη εγγραφή κάποιου δικαιούχου στο σύστημα εμφανίζεται, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις όσων δεν εγγράφηκαν μέχρι στιγμής στο ΓεΣΥ, η έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων Η/Υ. Η δυσκολία της διαδικτυακής εγγραφής στο σύστημα διαφαίνεται και από το γεγονός ότι το 36% χρειάστηκαν τη βοήθεια του γιατρού και το 20% των συγγενών τους.

Πιστεύετε ότι τελικά ήταν ορθή ή λανθασμένη η επιλογή του μονοασφαλιστικού συστήματος;
ΟΡΘΗ 66%

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ 24%

ΔΓ/ΔΑ 10%

Οι πλείστοι ερωτηθέντες συμφωνούν με την επιλογή του μονοασφαλιστικού συστήματος. Άλλωστε, τo 35% των ερωτηθέντων έχουν ιδιωτική ασφάλιση παράλληλα με το ΓεΣΥ και από αυτούς το 78% σκοπεύουν να τη διατηρήσουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ