Αύξηση κατά 2,4% οι τιμές παραγωγού στην βιομηχανία

Μικρή μείωση της τάξεως του 0,1% στην ζώνη του ευρώ.

Τον Μάιο του 2019, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, οι τιμές οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ 19) παρέμειναν αμετάβλητες στην ΕΕ 28 και αυξήθηκαν στην Κύπρο κατά 2,4% σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Απρίλιο του 2019, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ, παρέμειναν αμετάβλητες στην ΕΕ28 και αυξήθηκαν στην Κύπρο κατά 0,1%. Τον Μάιο του 2019, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2018, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,6% στη ζώνη του ευρώ 1,9% στην ΕΕ28 και κατά 3,6% στην Κύπρο.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (-1,0%), στην Ελλάδα (-0,8%) και στη Λετονία (-0,6%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (+ 2,4%) την Ουγγαρία (0,8%) και την Τσεχία (+ 0,5%).

Οι ετήσιες τιμές αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Ρουμανία (+ 5,9%), τη Λετονία και την Ουγγαρία (από + 5,4%) και τη Σλοβακία (+ 4,1%)

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2019, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, μειώθηκαν κατά 0,6% στον ενεργειακό τομέα και κατά 0,1% στα ενδιάμεσα προϊόντα, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,2% για μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας παρέμειναν αμετάβλητες.

Στην ΕΕ 28, οι τιμές  μειώθηκαν κατά 0,3% στον τομέα της ενέργειας και κατά 0,1% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, ενώ οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, αυξήθηκαν κατά 0,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 0,2% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Οι τιμές στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2019, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2018, αυξήθηκαν κατά 3,1% στον τομέα της ενέργειας, κατά 1,6% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, κατά 1,4% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 0,9% για τα μη διαρκή και κατά 0,8% για τα ενδιάμεσα προϊόντα. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,0%.

Στην ΕΕ28, οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών αυξήθηκαν κατά 3,3% στον τομέα της ενέργειας, κατά 1,6% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, κατά 1,3% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 1,2% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 1,1% για τα ενδιάμεσα αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,3%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ