Στις επτά οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο

Ποιες είναι οι εταιρίες σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα;

Στις επτά ανέρχονται πλέον οι αδειοδοτημένες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ύστερα από την αδειοδότηση της APS Loan Management Ltd από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).
 
Η ΑPS είναι η τελευταία εταιρεία που αδειοδοτείται από την ΚΤΚ με ημερομηνία έκδοσης την 21η Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι η APS αγόρασε από την Τράπεζα Κύπρου ένα μικρό χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων μη εξυπηρετούμενων δανείων καθαρής αξίας €33,7 εκατομμυρίων.
 
Στον κατάλογο των αδειοδοτημένων εταιρειών βρίσκονται η Β2KAPITAL CYPRUS LTD, 100% θυγατρική της Νορβηγικής Β2Holding ASA, η οποία εξαγόρασε χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ ύψους €144 εκατ από την Ελληνική Τράπεζα, η CAC Coral LIMITED, στην οποία έχουν μεταφερθεί τα ΜΕΔ της Εθνικής Τράπεζας και οι δύο εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου, CYMC III Limited και η Gordian Holdings (πρώην CYMC I LIMITED) στην οποία μεταφέρθηκαν τα ΜΕΔ του Helix.
 
Στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΙΜΙΤΕΔ, η οποία είναι θυγατρική της  Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ, που αποτελεί την διάδοχο οντότητα της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. H ΚΕΔΙΠΕΣ ιδρύθηκε για τη διαχείριση των ΜΕΔ της πρώην ΣΚΤ ονομαστικής αξίας €6,9 δις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ