ΚΟΑΠ: Καταβολή ενισχύσεων πέραν των €9 εκ. σε δικαιούχους

Εκταμίευσε το 100% που ενέκρινε η ΕΕ.

Την ολοκλήρωση της καταβολής ενισχύσεων πέραν των €9 εκατομμυρίων σε δικαιούχους ανακοίνωσε σήμερα ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Συγκεκριμένα, ο ΚΟΑΠ ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα για το οικονομικό έτος 2019, συνολικού ύψους €4.646.000,00, εκταμιεύοντας έτσι το 100% του ποσού που ενέκρινε η ΕΕ. Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ένωσης.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης  περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

α) Προώθηση οίνων
β) Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
γ) Ασφάλιση της συγκομιδής
δ) Επενδύσεις στον τομέα του οίνου
ε) Καινοτομία στον τομέα του οίνου
Με την καταβολή του ποσού των €4.646.000,00 στους δικαιούχους, για την Κύπρο.
 
Επίσης, ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου 1β -Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων για το οικονομικό έτος 2019, καταβάλλοντας συνολικά €2,120,764.93, χρηματοδότηση που προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η εν λόγω ενίσχυση δόθηκε με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της αναδιάρθρωσης και της ποικιλιακής μετατροπής των οινοποιήσιμων αμπελώνων χρησιμοποιώντας σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές με ποικιλίες που παρέχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες εμπορικής αξιοποίησης και δυνατότητες παραγωγής.
 
Τέλος, ο ΚΟΑΠ κατέβαλε το ποσό των €2,260,137,37 στους δικαιούχους του Μέτρου 3α - Ενθάρρυνση της Επενδυτικής Δραστηριότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό Κλάδο για το οικονομικό έτος 2019.

Οι συγκεκριμένες ενισχύσεις στοχεύουν στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στον οινοποιητικό κλάδο. Οι επενδύσεις σχετίζονται με την  παραγωγή ή/και την εμπορία των προϊόντων.

Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ