11 βιομηχανικά οικόπεδα για εκμίσθωση σε όλες τις πόλεις της Κύπρου

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι υπάρχουν τα πιο κάτω διαθέσιμα οικόπεδα, για εκμίσθωση, στις Βιομηχανικές Περιοχές Κοκκινοτριμιθιάς, Εργατών, Πάφου (Αγία Βαρβάρα) και στην Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου (πρώην Eλεύθερη Ζώνη).

(α) Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς

Πέντε οικόπεδα εμβαδού 4.300 τ.μ., 3.912 τ.μ., 3.968 τ.μ., 4.098 τ.μ. και 4.176 τ.μ..
 

(β) Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

Ένα οικόπεδο εμβαδού 5.171 τ.μ..

(γ) Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου

Δύο οικόπεδα εμβαδού 3.300 τ.μ..
 

(δ) Βιομηχανική Περιοχή Πάφου (Αγία Βαρβάρα)

Τρία οικόπεδα εμβαδού 2.205 τ.μ., 2.713 τ.μ. και 2.568 τ.μ..

Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 8 Ιουνίου, 2018.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα πιο κάτω τηλέφωνα:

  • 22867129 (Β.Π Κοκκινοτριμιθιάς)
  • 22867170 (Β.Π Εργατών)
  • 22867294 (Β&Ε.Π Αραδίππου)
  • 22867258 (Β.Π Πάφου)