Στα 37,3 έτη η μέση ηλικία στην Κύπρο

Θα αυξηθεί κοντά στα 50 το 2050 εκτιμά η Eurostat.

Στα 43,1 έτη βρίσκεται η "μέση ηλικία" του πληθυσμού στην ΕΕ για το 2018, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στην Ιταλία (43,6 έτη) και τη Γερμανία (46,0 έτη).

Ανάμεσα στα Κράτη Μέλη, η μέση ηλικία ήταν κάτω από 40,0 έτη μόνο στο Λουξεμβούργο, την Κύπρο και την Ιρλανδία (37,3 έτη). 

Η μέση ηλικία της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,8 έτη κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες και να φθάσει τα 46,9 έτη έως το 2050., αναφέρει η Eurostat. Αυτό θα συμβεί σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, ενώ η μέση ηλικία του πληθυσμού προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8,0 έτη ή περισσότερο στη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Κύπρο.

Στο άλλο άκρο του εύρους, τα προφίλ ηλικίας της Δανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας θα εξελιχθούν πιθανότατα με βραδύτερο ρυθμό, καθώς οι μέσες ηλικίες τους προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά λιγότερο από 3,0 έτη κατά την εξεταζόμενη περίοδο, εκτιμά η Eurostat. Στην Κύπρο η μέση ηλικία ήταν περίπου 31 έτη το 1990, ήταν 37,3 το 2018 και θα φτάσει τα 49,5 έτη, το 2050 εκτιμά η Eurostat.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ