Κύπρος: Αυξήθηκαν στα €712,3 εκ. οι εισαγωγές για τον Σεπτέμβριο

Σημαντική άνοδος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €712,3 εκ. σε σύγκριση με €684,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018.
 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €457,1 εκ. σε σύγκριση με €394,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €255,2 εκ. σε σύγκριση με €290,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €218,5 εκ. σε σύγκριση με €269,5 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €86,6 εκ. σε σύγκριση με €79,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν €132,0 εκ. σε σύγκριση με €190,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Σεπτέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €71,9 εκ. σε σύγκριση με €74,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €15,9 εκ. σε σύγκριση με €33,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ