Αποσύρονται από την αγορά παιχνίδια με υψηλά ποσοστά φθαλικών εστέρων

Εντοπίστηκαν μετά από μετά από εργαστηριακή ανάλυση.

Παιχνίδια με πέραν των ορίων ποσοστά φθαλικών εστέρων αποσύρονται από την κυπριακή αγορά.
 
Τα παιχνίδια εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εκστρατείας ελέγχου που έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας. Η εκστρατεία διεξήχθη από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά τη διάρκεια της διενεργήθηκαν δειγματοληψίες σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας για διακρίβωση της περιεκτικότητας τους σε φθαλικούς εστέρες.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους διαπιστώθηκε ότι στα παιχνίδια, που περιλαμβάνουν κούκλες και εξοπλισμό θαλάσσης, οι συγκεντρώσεις φθαλικών εστέρων ήταν πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Σημειώνεται ότι ουσίες όπως είναι ο φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP), ο φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) και ο φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας. Επίσης, οι χημικές ουσίες φθαλικός δι-ισοεννεϋλεστέρας (DINP), φθαλικός δι-ισοδεκυλεστέρας (DIDP) και φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα.
 
Όλες οι πιο πάνω χημικές ουσίες χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που τις περιέχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά, ενώ δείγματα των εν λόγω παιχνιδιών παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ