Αύξηση παρουσιάζει το ΑΕΠ στην Κύπρο

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Στην Κύπρο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7% και 3,0% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση αντίστοιχα, ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% και 2,3% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση αντίστοιχα.

Το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,3% στην ΕΕ28 κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη Eurostat, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% και στις δύο ζώνες. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,4% στην ΕΕ28 το τρίτο τρίμηνο του 2019, μετά από + 1,2% και + 1,4% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Ακόμη, σύμφωνα με την Eurostat, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά + 0,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2019). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% (μετά από + 2,3% το προηγούμενο τρίμηνο).

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2019, η Πολωνία (+ 1,3%), η Ουγγαρία (+ 1,1%) και η Εσθονία (+ 1,0%) σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενες από τη Βουλγαρία τη Κροατία και τη Σλοβενία ​​(όλες από + 0,8%). Η χαμηλότερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε στη Γερμανία, την Ιταλία και την Αυστρία (+ 0,1%).

Επιπλέον σημειώνεται ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,5% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 (μετά + 0,2% και + 0,3% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο). Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,3% και στις δύο ζώνες (μετά + 5,7% και + 4,3% αντίστοιχα). Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και 1,0% στην ΕΕ28 (μετά + 0,2% και -0,5% αντίστοιχα). Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στην ΕΕ28 (μετά + 2,8% και + 0,5% αντίστοιχα).

Η Eurostat, αναφέρει ότι οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 (+0,3 εκατοστιαίες μονάδες) και η συμβολή του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου ήταν επίσης θετική (+0,1 μονάδες βάσης και στις δύο ζώνες). Η συμβολή του εξωτερικού ισοζυγίου στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν αρνητική για τη ζώνη του ευρώ και θετική για την ΕΕ28, ενώ η συμβολή των μεταβολών των αποθεμάτων ήταν αρνητική και για τις δύο ζώνες (-0,1 μονάδες βάσης για τη ζώνη του ευρώ και -0,3 μονάδες για την ΕΕ28).

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και 0,3% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,7% και 3,0% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (τελευταία διαθέσιμη καταγραφή) σε τριμηνιαία και ετήσια βάση.

Στην Ελλάδα, η απασχόληση μειώθηκε κατά -0,3% σε τριμηνιαία βάση, αλλά αυξήθηκε κατά 1,6% ετησίως κατά το τρίτο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,8% στην ΕΕ28 το τρίτο τρίμηνο του 2019 (μετά + 1,2% και + 1,0% αντίστοιχα το δεύτερο τρίμηνο του 2019).

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2019, η Εσθονία και η Λεττονία (+ 1,0%), η Σλοβενία ​​(+ 0,5%) και το Βέλγιο (+ 0,4%) σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (-1,2%), στη Ρουμανία (-1,1%), στη Φινλανδία (-0,5%) και στην Ελλάδα (-0,3%).

Βάσει των εποχικά διορθωμένων στοιχείων, η Eurostat εκτιμά ότι το τρίτο τρίμηνο του 2019 απασχολούνταν 241,5 εκατομμύρια στην ΕΕ28, εκ των οποίων τα 160,1 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Αυτά είναι τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης που έχουν καταγραφεί ποτέ και στις δύο περιοχές.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 11,4 εκατ. Ευρώ στη ζώνη του ευρώ και 17,4 εκατ. Στην ΕΕ28 σε σχέση με το χαμηλότερο επίπεδο απασχόλησης μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση (το δεύτερο τρίμηνο του 2013 για τη ζώνη του ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2013 για την ΕΕ28).

Ο συνδυασμός του ΑΕΠ και των δεδομένων απασχόλησης επιτρέπει την εκτίμηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ανάλυση της ανάπτυξης σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο των προηγούμενων ετών δείχνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας (με βάση τους απασχολούμενους) κυμάνθηκε γύρω στο 1% και για τις δύο ζώνες μεταξύ του 2013 και του 2018. Μετά από μια μείωση το 2018, η αύξηση της παραγωγικότητας παρέμεινε κοντά στο μηδέν για το ευρώ και ήταν ελαφρώς θετική για την ΕΕ28 κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ