Ικανοποίηση με την έκθεση της Moneyval για το «ξέπλυμα»

Αναμένεται η δημοσιοποίηση της πλήρους έκθεσης.

Γενικά ικανοποιητική θεωρεί η Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου, η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, στην έκθεση «αναγνωρίζονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται στην Κύπρο, τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά, στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι η έκθεση περιλαμβάνει και αριθμό συστάσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων. Προστίθεται ότι η διαδικασία του 5ου Γύρου Αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, απαιτητική και χρονοβόρα για όλες τις χώρες, με σχετικές συστάσεις βελτίωσης.

Τέλος, η Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αναφέρει ότι η έκθεση θα δημοσιοποιηθεί μόλις οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο της από την Γραμματεία της MONEYVAL, το οποίο μέχρι τότε παραμένει εμπιστευτικό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ