Πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ και διπλή έξοδος στις αγορές

Στόχος να αντληθούν από €1,5 δισ. μέχρι €2 δισ.

Στις αγορές βγαίνει ξανά η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή τη φορά με δύο ομόλογα.

Στόχος είναι η άντληση €1,5 δισ. μέχρι €2 δισ. εκ των οποίων τα €758 εκ. προορίζονται για την πρόωρη εξόφληση του δανείου που έλαβε το κράτος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Το υπόλοιπο ποσό θα καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, έχοντας βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας ΒΒΒ-/σταθερό (Standard & Poor’s), Ba2/positive (Moody’s), BBB-/positive (Fitch) και BBBL/positive (DBRS) η Κύπρος ανέθεσε στις επενδυτικές τράπεζες BofA SECURITIES, CITI, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK και HSBC, να προωθήσουν την έκδοση των πιο κάτω ομολόγων της Δημοκρατίας (ΕΜΤΝ)꞉

                - 10ετές ομόλογο λήξης 2030 (€)

                - 20ετές ομόλογο λήξης 2040 (€)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ