Τι πρέπει να κάνετε αν καθυστερήσει να σας πληρώσει ο εργοδότης;

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου και κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να οδηγηθούν σε συμβιβασμό.

Του Αντρέα Σεργίου

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αρκετοί συμπατριώτες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην έγκαιρη καταβολή του μισθού τους. Βέβαια, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπάρχουν τρόποι, κυρίως μέσω της νομικής οδού που μπορεί να ακολουθήσει ο κάθε ένας από μας, όμως δυστυχώς πολλοί από μας κινούμαστε στα τυφλά, χωρίς να γνωρίζουμε τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Σύμφωνα με πηγές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), για αυτό το ζήτημα υπάρχει ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος, ο οποίος συστάθηκε το 2007 και τροποποιήθηκε το 2012. Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, η πληρωμή των μισθών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον εβδομαδιαία ή μηνιαίως, αναλόγως της συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου.

Γενικά, δεν επιτρέπονται αποκοπές (π.χ από κοινωνικές ασφαλίσεις) εκτός και αν υπάρξει συγκατάθεση από την πλευρά του εργαζομένου, η εάν εκκρεμεί δικαστική απόφαση. Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ένα αρχείο αποδείξεων, να κατέχει δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία ότι όντως υποβάλλονται κανονικά οι μισθοί και γενικώς ότι όλα τηρούνται με βάσει τις διατάξεις του νόμου.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της προβλεπόμενης περιόδου πληρωμής, αποτελεί παραβίαση του πιο πάνω Νόμου κι ο εργοδοτούμενος μπορεί να υποβάλει γραπτό παράπονο στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο οφείλει να αναλάβει την εξέταση του ζητήματος.

Τέλος, σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το ζήτημα, ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ