Χωρίς παράταση οι αιτήσεις για άδεια χρήσης κρατικής γης

Για γεωργικούς σκοπούς.

Το Τμήμα Κτηματολογίου με ανακοίνωση του υπενθυμίζει ότι δεν θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση για την υποβολή αίτησης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για παραχώρηση άδειας χρήσης από το Υπουργικό Συμβούλιο, από γεωργούς ή άλλους καλλιεργητές, που καλλιεργούν κρατική (χαλίτικη) γη για γεωργικούς σκοπούς, στους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης από την Κυβέρνηση και οι οποίοι αιτήθηκαν επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Σημειώνει ότι όσοι τυχόν δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση, καλούνται να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 28.2.2020, η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής. Για όσους δεν ανταποκριθούν μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα ενημερώσει τον ΚΟΑΠ, με αποτέλεσμα τη μη επιδότηση των γεωργών ή άλλων για τις καλλιέργειες εντός κρατικής γης.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία, καθώς και η σχετική επιστολή που είχε σταλεί, απορρέουν από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από ομόφωνη αποδοχή της από όλους τους εμπλεκόμενους (ΚΟΑΠ, Υπουργείο Εσωτερικών και Αγροτικές Οργανώσεις).
 
Το δικαίωμα επιδότησης θα ισχύει μέχρι την οριστική εξέταση της αίτησης και θα συνεχίσουν να το έχουν μόνο όσοι θα τους παραχωρηθεί η σχετική άδεια χρήσης.

Νοείται ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα εξεταστούν σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και θα υποβληθούν για μελέτη και λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ