Συμβούλιο Οικονομίας: Μέτρα ενίσχυσης του Επιχειρείν στην Κύπρο

Εισηγούνται τη λήψη μέτρων που θα βελτιώνουν την κατάταξη της Κύπρου γενικότερα, ως προς το Επιχειρείν.

Σημαντική κρίνει την προώθηση μέτρων για βελτίωση της κατάταξης της Κύπρου στην αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.

Σε σημερινή ανακοίνωση, κατόπιν ανάλυσης των σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κατάταξης της Κύπρου, στα πλαίσια της Έκθεσης Επιχειρείν (Doing Business) της Διεθνούς Τράπεζας, αναφέρει ότι με την βελτίωση τριών θέσεων από το 2019 (57/190), η Κύπρος κατατάσσεται 54η θέση ανάμεσα σε 190 οικονομίες για το 2020.

Κατόπιν ανάλυσης των σχετικών αποτελεσμάτων, το Συμβούλιο Οικονομίας αναφέρει ότι υπήρξε μικρή άνοδος στην κατάταξη της Κύπρου για το 2020, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσθέτοντας ωστόσο πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Αναφέρει επίσης ότι υπήρξε αναγνώριση και θετική αξιολόγηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της κυβέρνησης σε νευραλγικά για το σκοπό Τμήματα (Έφορος Εταιρειών, Φορολογία), προσθέτοντας, ωστόσο, ότι παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση της Κύπρου σε θέματα έκδοσης αδειών οικοδομών και εκτέλεσης συμβολαίων.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Οικονομίας, η εισαγωγή των έκτακτων υποχρεωτικών εισφορών και του ετήσιου τέλους εταιρειών, στα πλαίσια των μέτρων προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, συνέβαλαν στην πτώση που καταγράφεται από το 2013 και έπειτα.

Αναφέρει επίσης ότι η καταγραφή εμποδίων στην διανομή ιστορικών πιστωτικών στοιχείων καθώς και αύξησης στην συχνότητα και των αριθμό ελέγχων ΦΠΑ, οδήγησαν στην πτωτική αξιολόγηση και κατάταξη από το 2017 και μετά.

«Θετική ήταν ωστόσο η αξιολόγηση των πιο πρόσφατων μεταρρυθμίσεων που προωθήθηκαν από τα Τμήματα Φορολογίας και Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως η κατάργηση του τέλους 0.6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου κατά την εγγραφή εταιρείας (Δεκ 2016) και η απλοποίηση και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων καθώς και καταβολή των υποχρεωτικών εργοδοτικών εισφορών», αναφέρει και προσθέτει ότι αυτό, μεταξύ άλλων, είχε ως αποτέλεσμα την ανοδική πορεία της Κύπρου μετά το 2019. 

Εισηγήσεις για λήψη μέτρων 

Το Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη μέτρων σε μια σειρά υπό αξιολόγηση τομέων και συγκεκριμένα, όσον αφορά στην δημιουργία επιχείρησης (Starting a business), εισηγείται να εξεταστεί το ενδεχόμενο προώθησης πρόσθετων μεταρρυθμίσεων για μετριασμό του εν λόγω κόστους, όπως αυτό προκύπτει διά νόμου, κυρίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Σε σχέση με την εξασφάλιση οικοδομικών αδειών (Dealing with construction permits), το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας τονίζει πως θα πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση  των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων, ώστε αυτές να έχουν σύντομα αντίκτυπο, μεταξύ άλλων, στις διαδικασίες έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Κύπρο και, κατ’ επέκταση,  στην σχετική κατάταξη της κυπριακής οικονομίας η οποία στο παρόν στάδιο είναι πολύ χαμηλή, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και διεθνώς.

Αναφορικά με την εκτέλεση συμβολαίων (Enforcing contracts), το Συμβούλιο θεωρεί σημαντική την επίσπευση των μεταρρυθμίσεων που αφορούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, ενώ σε σχέση με το κλείσιμο/εκκαθάριση επιχείρησης (Resolving insolvency), εισηγείται την αποφυγή συνεχών αλλαγών που επηρεάζουν την σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου στον εν λόγω τομέα και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ