Πόσα πλαστά χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν στην Κύπρο το Β' εξάμηνο 2019

Παραμένει μικρό το ποσοστό.

Μόλις 236 ήταν τα πλαστά νομίσματα και χαρτονομίσματα διαφόρων αξιών που κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία στην Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Το τραπεζογραμμάτιο των €50 παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 37,7% του συνόλου.

Σε σύγκριση με τον αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, η ποσότητα των παραχαραγμένων παραμένει πολύ μικρή.

Παρά την πολύ μικρή ποσότητα παραχαραγμένων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν με προσοχή τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά. Στο διαδικτυακό χώρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με απλούς ελέγχους για διαπίστωση της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2019 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 308.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών.

Κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018 είχαν αποσυρθεί 262.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων. Τα τραπεζογραμμάτια με ονομαστικές αξίες €50 και €20 παρουσίασαν τα ψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 36,5% και το 34,2% του συνόλου, αντίστοιχα.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ