Υπ. Γεωργίας: Η Κυβέρνηση στηρίζει τις αγροτικές κοινότητες

«Στα πλαίσια προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος».

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, επαναβεβαίωσε την Κυριακή «για την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων, ώστε να παραμείνουν ζωντανές εστίες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, συνδυάζοντας τη γεωργία, τον τουρισμό και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος».

Σε χαιρετισμό του στη γιορτή της Ανθισμένης Αμυγδαλιάς που διοργανώνεται για 15η φορά από το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων της Κοιλάδας Κούρη και Ξυλούρικου, ο Υπουργός Γεωργίας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, είπε ότι «η αμυγδαλιά αποτελεί είδος απόλυτα εγκλιματισμένο στο περιβάλλον και τις κλιματικές συνθήκες του τόπου μας».

Πρόσθεσε ότι «λόγω της ανθεκτικότητας που παρουσιάζει στην ξηρασία και στα ασβεστώδη εδάφη, καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις, με την ετήσια παραγωγή του προϊόντος να φτάνει στους 300 τόνους και την αξία παραγωγής να υπερβαίνει τις 300 χιλιάδες ευρώ».

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είπε ο Κώστας Καδής, «αναγνωρίζει τη σημασία του τομέα των φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων στην κυπριακή γεωργία και ιδιαίτερα τον ρόλο των καλλιεργειών αυτών για τις ορεινές και ημιορεινές μας περιοχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωσή του».

Ανέφερε ότι «μετουσιώνοντας σε πράξη τη θέση μας ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος είναι η παραγωγή ποιοτικών και ανθεκτικών στον ανταγωνισμό προϊόντων, η βελτίωση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών και η από κοινού διάθεση των προϊόντων τους από τους ίδιους, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά σχετικών δράσεων και μεταρρυθμίσεων».

Ενδεικτικά, ο Υπουργός Γεωργίας, αναφέρθηκε, «στα τρία διαφορετικά νομοσχέδια που αφορούν στην ανάδειξη της μοναδικότητας των κυπριακών προϊόντων, στην αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και στην αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως και την ποικιλότροπη ενθάρρυνση που δίνεται από το Υπουργείο μας και τις Υπηρεσίες του για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών».

Συνέχισε, λέγοντας, ότι «επιπρόσθετα, προς επίτευξη των στόχων μας, θέτουμε σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αναμένεται να έχουν διοχετευθεί στον αγροτικό μας κόσμο συνολικά πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ, αφού η Κυβέρνηση αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής».

Όπως είπε ο Υπουργός Γεωργίας, «βασικό εργαλείο της αγροτικής μας πολιτικής αποτελεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις προκηρύξεις μέτρων και την υλοποίηση έργων να φτάνει συνολικά στα 251 εκατομμύρια ευρώ ενώ στο Πρόγραμμα, έχουν περιληφθεί, και αξιοποιούνται, μέτρα για την επιδότηση της βιολογικής καλλιέργειας και γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, που στοχεύουν στην ενίσχυση των καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου, όπως είναι και η αμυγδαλιά».

Ο προϋπολογισμός για τα μέτρα αυτά ανέρχεται στα 9 περίπου εκατομμύρια  ευρώ ανά έτος.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Γεωργίας, συνεχάρη, «τόσο στην οργανωτική επιτροπή όσο και σε όλους τους κάτοικους των κοινοτήτων του Συμπλέγματος Κούρη–Ξυλούρικου για τη διοργάνωση της ωραίας αυτής γιορτής, στην οποία μπορεί κάποιος να γευτεί παραδοσιακά εδέσματα του τόπου μας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον πλούσιο πολιτισμό μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ