Παράταση για την υποτροφία  από το Ίδρυμα Chris Lazari

Ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης σχετικά με υποτροφία από το Ίδρυμα ChrisLazari.

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει πως έχει δοθεί παράταση για τις αιτήσεις σχετικά με την υποτροφία από το Ίδρυμα Chris Lazari, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Η αξία της υποτροφίας ανέρχεται το μέγιστο στις £20,000 πληρωτέο κατευθείαν στο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος και ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

2. Τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το ίδρυμα είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και το θέμα του μεταπτυχιακού το οποίο θα πρέπει να είναι συνυφασμένο με κοινωνική προσφορά.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο της αίτησης αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους στο enquiries@christoslazarifoundation.co.uk  από όπου θα παραλάβουν ηλεκτρονικά το έντυπο και αφού το συμπληρώσουν, θα πρέπει να το αποστείλουν μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται (να επισυναφθούν) στην  ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

4. Όσες αιτήσεις αποσταλούν, αλλά δεν είναι συμπληρωμένες σωστά ή/και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δεν θα γίνονται αποδεκτές.