Παρατείνονται τα μέτρα στο Γραφείο Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται στο γενικότερο πλαίσιο των σχετικών μέτρων του Κράτους.

Το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι παρατείνει τα μέτρα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στις 19 Μαρτίου 2020, μέχρι την 24η Απριλίου 2020.
 
Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν επισκέψεις στο Γραφείο του Επιτρόπου, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, συμπεριλαμβανομένης.

Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, το Γραφείο θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας μόνο και ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι πολίτες, δανειολήπτες- καταναλωτές, οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του Γραφείου, να το πράττουν ηλεκτρονικά, στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Εξυπακούεται ότι, το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου θα ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, σε όλες τις κλήσεις των δανειοληπτών – καταναλωτών, στα τηλέφωνα 22-848900 και 22-848919, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται, τα μέτρα αυτά λαμβάνονται στο γενικότερο πλαίσιο των σχετικών μέτρων του Κράτους, καθώς, επίσης, για να συνεχιστεί η προσπάθεια του Γραφείου για περαιτέρω προώθηση της υγειονομικής προστασίας των χώρων του, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και του Προσωπικού του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ