ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για την αναστολή δόσεων

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Διευκρινίσεις  σε σχέση με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (ΚΔΠ 135/2020) που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 του περί της λήψης έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές Νόμου του 2020 (Ν 33(Ι)/2020), έδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του το Υπουργείο απαντά σε επτά ερωτήσεις και δίνει στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή του εντύπου για αναστολή των δόσεων και τόκων.

 Ερωτήσεις – Απαντήσεις
1.Ερώτηση: Πού μπορούμε να βρούμε το ειδικό έντυπο;

Απάντηση:
Το ειδικό έντυπο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202003/615/docs/ekdilosi_e...
 
2.Ερώτηση: Ποιος είναι ο τρόπος υποβολής των εντύπων; Τα έντυπα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά ή είναι υποχρεωτική η μετάβαση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό για την υποβολή τους;

Απάντηση:
Η μετάβαση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό δεν είναι υποχρεωτική.  Η υποβολή των εντύπων μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με τηλεομοιότυπο (fax), ή ταχυδρομικώς, ακόμα και δια χειρός μεταβαίνοντας στον χρηματοοικονομικό οργανισμό στην περίπτωση μόνο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης με άλλο τρόπο.
Στο Παράρτημα επισυνάπτεται κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηματοοικονομικών οργανισμών για αποστολή του εντύπου.

3.Ερώτηση: Το έντυπο είναι κοινό για άτομα και εταιρείες ή υπάρχουν δύο ξεχωριστά;

Απάντηση:
Το έντυπο είναι κοινό για άτομα και εταιρείες.  Η μη υπογεγραμμένη Δήλωση που αποστέλλεται για αναστολή των δόσεων και τόκων γίνεται αποδεκτή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό. 
 
4.Ερώτηση: Αν κάποιος έχει περισσότερα του ενός δάνεια και επιθυμεί αναστολή δόσης για μόνο κάποια συγκεκριμένα δάνεια, ενώ για άλλα επιθυμεί να συνεχίσει να πληρώνει κανονικά, θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστό έντυπο για τα δάνεια για τα οποία δεν επιθυμεί να ανασταλούν οι δόσεις; 

Απάντηση:
Με τη συμπλήρωση του εντύπου ο δανειολήπτης δηλώνει την επιθυμία του για αναστολή δόσεων και τόκων για όλα τα δάνεια στα οποία είναι πρωτοοφειλέτης ή συνοφειλέτης.
Σε περίπτωση που ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή δόσεων και τόκων για συγκεκριμένο/α δάνειο/α, αυτό μπορεί να το δηλώσει στο συγκεκριμένο σημείο του εντύπου στο τέλος της  πρώτης παραγράφου  όπου γίνεται ξεκάθαρο στον χρηματοοικονομικό οργανισμό  για ποιο δάνειο/α ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή των δόσεων και τόκων και επιθυμεί να συνεχίζεται η καταβολή τους.
Σε περίπτωση που  επιθυμεί αναστολή πληρωμής για όλα τα δάνεια, τότε αφήνει κενό (ή διαγράφει) το συγκεκριμένο σημείο στο τέλος της πρώτης παραγράφου του εντύπου.
 
5.Ερώτηση: Υπάρχουν επιπτώσεις για όσους επιλέξουν αναστολή δόσεων; Θα γίνει μη εξυπηρετούμενο το δάνειο τους;

Απάντηση:
Με βάση το Διάταγμα για περίοδο 9 μηνών, δηλαδή μέχρι 31.12.2020 η  αναστολή των δόσεων και τόκων δεν καθιστά τις υποχρεώσεις αυτές μη εξυπηρετούμενες.
 
6.Ερώτηση: Το έντυπο αφορά μόνο δάνεια ή με αυτό μπορεί να γίνει αναστολή τόκων και ορίων τρεχούμενων λογαριασμών (overdrafts), όπως και πιστωτικών καρτών (credit cards); 

Απάντηση:
Η αναστολή δόσεων και τόκων, ως προνοείται στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, περιλαμβάνει και τους τόκους που προκύπτουν από τα όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς (Overdrafts) καθώς και τις δόσεις σε πιστωτικές κάρτες (Credit Cards).  
 
7.Ερώτηση: Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει δάνειο σε κάποιο χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά υπάρχει μόνιμη εντολή καταβολής των δόσεων από άλλο χρηματοοικονομικό οργανισμό; Θα πρέπει να ενημερώνονται και τα δύο σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αναστολή των δόσεων και των τόκων;

Απάντηση:
Όσοι αποστέλλουν τη Δήλωση για αναστολή των δόσεων και τόκων στον χρηματοοικονομικό τους οργανισμό θα πρέπει να ενημερώνουν παράλληλα με σχετικές οδηγίες και τον χρηματοοικονομικό οργανισμό από το οποίο εμβάζονται οι δόσεις στην περίπτωση που αυτό είναι άλλο από το χρηματοοικονομικό οργανισμό στο οποίο διατηρούν τις πιστωτικές τους διευκολύνσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Η καταχώρηση του ειδικού εντύπου μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου (fax) ή ταχυδρομικώς. Τα στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή του εντύπου είναι ως πιο κάτω.
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

  Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)    Τηλεομοιότυπο (fax)
  Ταχυδρομική διεύθυνση
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ)    996@nbg.com.cy    22840020    Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 15, 
1065, Λευκωσία
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.    ACIoannou@nbg.com.cy    22840029    Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 15, 
1065, Λευκωσία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λευκωσία
     DCTNicosia@hellenicbank.com 22210699  Δια χειρός παράδοση σε οποιοδήποτε Κατάστημα/ Επιχειρηματική Μονάδα (όπου η αίτηση δεν μπορεί να σταλεί με email ή fax)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λεμεσός DCTLimassol@hellenicbank.com 25502114
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λάρνακα  DCTLarnaca@hellenicbank.com 24655984
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Αμμόχωστος DCTFamagusta@hellenicbank.com 24655984
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Πάφος DCTPaphos@hellenicbank.com 26505092
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – Διεύθυνση Επιχειρήσεων businessdivision@hellenicbank.com   22210749
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
APS cy-retailrecovery@aps-holding.com 22311488
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Διεθνείς επιχειρήσεις Λευκωσία   internationalbankingdivision@hellenicbank.com 22501995
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Διεθνείς επιχειρήσεις Λεμεσός internationalbankingdivision@hellenicbank.com 25502480
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Διεθνείς επιχειρήσεις Λάρνακα  internationalbankingdivision@hellenicbank.com 24659101
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ  middleoffice@cdb.com.cy    22846600    Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λεωφ.  Αρχ. Μακαρίου Γ 50,
1065 Λευκωσία ή Τ.Θ. 21415,1508 Λευκωσία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ    idikianastoli@hfc.com.cy    22503512    Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης, T.Θ.23898, 1687, Λευκωσία
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ   covid@bankofcyprus.com    25150380,25150331,Τράπεζα Κύπρου Στασίνου 51,Στρόβολος 2002 Λευκωσία
ALPHA BANK ΚΥΠΡΟΥ covid@alphabank.com.cy    22880595    Alpha Bank Cyprus Ltd, Τ.Θ. 21661 1596 Λευκωσία
ANCORIA BANK  Λευκωσία  covid19@ancoriabank.com 22849110 , Ancoria Bank, Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12,1080 Λευκωσία.
ANCORIA BANK Λεμεσός, 25849310, Ancoria Bank, Γωνία Λεωφόρου Αρχ. ΙΙΙ 151 & Αγ. Φυλάξεως,3021, Λεμεσός.
ANCORIA BANK Λάρνακα, 24849710    Ancoria Bank, Λεωφόρος Φανερωμένης 189 – 191, 6035, Λάρνακα.

ASTROBANK    info@astrobank.com    Tα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υποκαταστημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.astrobank.com
 

EUROBANK    Tα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υποκαταστημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.eurobank.com.cy
 
RCB BANK    borrowers@rcbcy.com ,25342192    Αμαθούντος 2,Τ.Θ. 56868, 3310 Λεμεσός, SOCIETE GENERALE BANK    customer info.cyprus@socgen.com,  22399700, 22399839 , Societe Generale Bank Cyprus, Διγενή Ακρίτα 88,1061 Λευκωσία 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)   ,Τηλεομοιότυπο (fax)  ,Ταχυδρομική διεύθυνση, ΚΕΔΙΠΕΣ - Λευκωσία , nicosiacustomerservice@kedipes.com.cy 22672774 ,Γρηγόρη Αυξεντίου 7, 1096 Λευκωσία
 
 
ΚΕΔΙΠΕΣ - Λεμεσός    limassolcustomerservice@kedipes.com.cy    25554851    Πατρ. Ιεροσολ. 16, 4192 Ύψωναs
 
ΚΕΔΙΠΕΣ - Λάρνακα    larnacacustomerservice@kedipes.com.cy    --    Λεωφ. Παπανικολή 37, 6053 Λάρνακα
 
ΚΕΔΙΠΕΣ - Αμμόχωστος    ammochostoscustomerservice@kedipes.com.cy    23740601    Γρίβα Διγενή 4, 5281 Παραλίμνι
 
ΚΕΔΙΠΕΣ - Πάφος   pafoscustomerservice@kedipes.com.cy  ,26932445 , Mήνωος 4, 8041 Πάφος
 
APS Ltd    cy-retailrecovery@aps-holding.com, 22210664, Αμφίπολης 20, 2ος όροφος, 2025 Λευκωσία
 
B2KAPITAL   info@b2kapital.com.cy,  25256107, Τ.Θ. 52704, 4067 Λεμεσός
 
CAC CORAL 925@nbg.com.cy, 22 840026,  Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 46, Κτίριο Medcon, 2ος όροφος,1066 Λευκωσία, GORDIAN  , Loanrestructuring@gordianholdings.com, 2281225, TΘ. 20832, 1664 Λευκωσία
  
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ηλεκτρονικη διευθυνση (email),  Τηλεομοιότυπο (fax) ,Ταχυδρομική διεύθυνση, ANCORIA INSURANCE,  info@ancoria.com , 22498592  , Τ.Θ. 23415, 1683 Λευκωσία
 
ALTIUS INSURANCE, customer_service@altiusinsurance.com.cy, 22379206  , Τ.Θ. 26516, 1640 Λευκωσία
 
ALLIANZ GLOBAL LIFE, cyprusbranch@allianz.gr  ,22016020 , Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 1066 Λευκωσία
 
CNP CYPRIALIFE cyprialife@cnpcyprus.com ,22363407  ,Τ.Θ. 20819, 1664 Λευκωσία
 
ETHNIKI ASFALISTIKI (CYPRUS), info@ethnikiinsurance.com , 22841096 , T.Θ. 16272,  2087 Στρόβολος
 
EUROLIFE  info@eurolife.bankofcyprus.com  ,22341090 ,T.Θ. 21655, 1511 Λευκωσία
 
HELLENIC LIFE INSURANCE Life@hellenicbank.com  ,22450750  ,Τ.Θ. 20672, 1662 Λευκωσία

LIBERTY LIFE INSURANCE    info@libertylife.com.cy  ,22869350   ,Τ.Θ. 26070, 1666 Λευκωσία 

METLIFE EUROPE    contact@metlife.com , 22845606  , Τ.Θ. 21383, 1507 Λευκωσία 
 
MINERVA INSURANCE  info@minervacy.com , 2551717   Τ.Θ. 23554, 1686 Λευκωσία
 
PRIME INSURANCE  info@primeinsurance.eu  , 22896001 ,  T. Θ. 22475,1522 Λευκωσία
 
UNIVERSAL LIFE INSURANCE info@unilife.com.cy    22882200    Τ. Θ. 21270
1505 Λευκωσία
  
 ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)    Τηλεομοιότυπο (fax)    Ταχυδρομική διεύθυνση     

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

  koag@cytanet.com.cy    22513143    Λεωφ. Αθαλασσας 14, 4ος οροφος,
2011 Στροβολος, Λευκωσία 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ