Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το CMMI

Το Μνημόνιο Συνεργασίας ενδυναμώνει την ήδη στενή συνεργασία μεταξύ του CMMI και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο στήριξης και ενθάρρυνσης της καινοτομίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) υπέγραψε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 μνημόνιο συνεργασίας με το Κυπριακό Ναυτικό και Ναυτιλιακό Ινστιτούτο (CMMI).
 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου, το μνημόνιο συνεργασίας επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των δυο πλευρών στην ανάπτυξη και υποστήριξης μιας κοινής στρατηγικής συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα με στόχο την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της ναυτιλιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο, την προώθηση της διμερούς ερευνητικής συνεργασίας στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και τη συμμετοχή του προσωπικού των δύο οργανισμών σε κοινά ερευνητικά προγράμματα.
 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ