Αυτά είναι τα νέα σχέδια στήριξης - Αναλυτικά οι προϋποθέσεις

Η τρίτη φάση της πολιτικής στήριξης της Κυβέρνησης αφορά στην ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας.

Του Χρήστου Μιχάλαρου

Την τρίτη φάση του προγράμματος στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού ανακοινώνουν αυτή την ώρα από κοινού οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, η οποία περιλαμβάνει πέντε νέα, ακόμα πιο στοχευμένα σχέδια με παράλληλο αυστηρό έλεγχο για να μην υπάρξουν καταχρήσεις. 

Συνολικά, η πολιτική στήριξης της Κυβέρνησης προς την πραγματική Οικονομία εκτάθηκε χρονικά σε τρεις φάσεις, με τα μέτρα να επιχειρούν να ανταπεξέλθουν στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά κυρίως στην αποφυγή απώλειας θέσεων εργασίας: κατά την διάρκεια των περιορισμών διακίνησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, κατά την σταδιακή άρση των περιορισμών (μέχρι και σήμερα), καθώς και κατά την περίοδο της ουσιαστικής επανεκκίνησης της οικονομίας, από εδώ και στο εξής. 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, το νέο πακέτο αποτελείται από πέντε νέα, πιο στοχευμένα σχέδια τα οποία καταρτίστηκαν μετά από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και θα καλύπτουν την χρονική περίοδο 4 μηνών με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Τα νέα σχέδια εδράζονται κυρίως σε μια πιο στοχευμένη συνέχιση των μέτρων στήριξης της απασχόλησης σε τομείς που συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία, ενώ διέπονται από πολύ αυστηρό πλαίσιο ελέγχου το οποίο στόχο έχει να αποτρέψει τυχόν καταχρήσεις. 

Σε ερώτηση του Economy Today και κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών στην "Πρώτη Εκπομπή" του Ράδιο Πρώτο για νέα έξοδο στις αγορές μέχρι το τέλος του έτους προκειμένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες από τις πιέσεις στα δημοσιονομικά λόγω των νέων πακέτων στήριξης, ο κος Πετρίδης απάντησε ότι το πλάνο είναι μεσοπρόθεσμο και κάθε φορά εξετάζονται τα νέα δεδομένα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. 

Η όποια έξοδος στις αγορές, πρόσθεσε, θα έχει στόχο είτε την άντληση νέας ρευστότητας για χρηματοδότηση των αναγκών, είτε την αναχρηματοδότηση του χρέους. 

Το κόστος της τρίτης φάσης ανέρχεται στα 150 εκ. ευρώ. 

Τα σχέδια

Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου τα σχέδια περιλαμβάνουν αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

  • Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών στις επιχειρήσεις 
  • Μη απολύσεις εργαζομένων
  • Βεβαίωση Εγκεκριμένου Λογιστή
  • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα Σχέδια
  • Το ανεργιακό επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση
  • Συμμετοχή της επιχείρησης μόνο σε ένα σχέδιο, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης

Πρώτο σχέδιο

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων Οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων. Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

 

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

1. Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

2. Υποχρέωση των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων που συμμετέχουν στο Ειδικό Σχέδιο είναι να παρέχουν ελκυστικές προσφορές για προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η υποχρέωση αυτή θα εξετάζεται από το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής των Ειδικών Ανεργιακών Επιδομάτων.

3. Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο.

4. Οι Ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι έχουν απολυθεί πριν την 1η Μαρτίου 2020 από τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα θα περιλαμβάνονται στο ποσοστό κάλυψης εργοδοτουμένων, εάν προσληφθούν κατά την επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης.

Δεύτερο Σχέδιο 

Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή.

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση: (α) συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή (β) ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό ή (γ) ασκεί οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με επιχείρηση η οποία τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

1. Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

2. Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 εργοδοτούμενους, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους.

3. Η επιχείρηση θα θεωρείται συνδεδεμένη με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο Σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης κατά 40% προέρχεται από τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες.

4. Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο υπό αναφορά Σχέδιο εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο, καθώς και τη σύνδεσή της με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο εν λόγω Σχέδιο.

Τρίτο Σχέδιο

Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν ασκεί οποιαδήποτε από τις οικονομικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται στον Πίνακα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

1. Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

2. Η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης να μην εντάσσεται στις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα 1.

3. Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο υπό αναφορά Σχέδιο εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο.

4. Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 εργοδοτούμενους, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 1. Υπεραγορές 2. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 3. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 4. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων 5. Ιατροί 6. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 7. Γηροκομεία 8. Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 9. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 10. Φαρμακεία 11. Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 12. Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 13. Λιανικό εμπόριο (περιλαμβανομένης της πώλησης αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων) 14. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, ενδυμάτων και υποδημάτων, αρωμάτων και καλλυντικών, χαλιών, επίπλων και φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης 15. Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων 16. Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (περιλαμβανομένης της πώλησης εξαρτημάτων) 17. Οικοδομική βιομηχανία 18. Συναφείς με την οικοδομική βιομηχανία οικονομικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένου και του χονδρικού εμπορίου που σχετίζεται με την οικοδομική βιομηχανία 19. Κατασκευή έργων, δρόμων, γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες 20. Κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού για οικίες, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια 21. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 22. Οικονομική δραστηριότητα εκπαίδευσης (εκτός Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και παρόμοια*) 23. Κομμωτήρια / Κουρεία / Κέντρα Αισθητικής και άλλων Προσωπικών Υπηρεσιών 24. Νομικές, Λογιστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες 25. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες 26. Δραστηριότητες Επιχειρηματικών, Εργοδοτικών, Επαγγελματικών, Συνδικαλιστικών, Θρησκευτικών Οργανώσεων και συναφείς δραστηριότητες 27. Εμπορικοί αντιπρόσωποι 28. Δραστηριότητες γραφείων τελετών 29. Δραστηριότητες πλυντηρίων κάθε είδους 30. Πρωτογενής τομέας 31. Φυτώρια, εκτός ανθοκομεία 32. Δραστηριότητες προγραμμάτων ηλεκτρονικών συστημάτων και συναφείς δραστηριότητες (περιλαμβανομένου του χονδρικού εμπορίου) 33. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 34. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία 35. Δραστηριότητες καθαρισμού

*τα οποία συμμετείχαν στα Ειδικά Σχέδια και δεν θα λειτουργήσουν τους καλοκαιρινούς μήνες

Τέταρτο Σχέδιο

Ειδικό Σχέδιο Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

1. Η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή με βάση τα πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

2. Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

3. Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους.

Πέμπτο Σχέδιο

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020, είτε τον Μάιο 2020, είτε τον Ιούνιο 2020.

Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός και δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια. Για Ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν την 1η Μαρτίου 2020, θα θεωρείται η περίοδος της επιδότησης του Ανεργιακού Επιδόματος ή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος ως συνεχής απασχόληση για σκοπούς του Σχεδίου Αναστολής Εργασιών που εφαρμόζεται κατά τους χειμερινούς μήνες.

Το πρόγραμμα SURE

Οπως δήλωσε στην συνέχεια ο Υπουργός Οικονομικών, μέρος των μέτρων αποτελεί η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει την συνομολόγηση της Συμφωνίας Εγγύησης ύψους 28,11 εκ. ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή της Κύπρου στον μηχανισμό SURE για την προστασία θέσεων εργασίας. 

Όπως δήλωσε, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διασφαλιστεί:

- η συνέχιση της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης θωρακίζοντας τις δυνάμεις της δημόσιας οικονομίας

- η βέλτιστη συμμετοχή στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στο Ταμείο Ανάκαμψης

- η αναθεώρηση του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου, μια διαδικασία η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας

- η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά “με το συνεκτικό Πρόγραμμα στήριξης της Οικονομίας η Κυβέρνηση ουσιαστικά σήκωσε όλο το βάρος λειτουργίας της οικονομίας την περίοδο των περιορισμών αλλά και την περίοδο της σταδιακής άρσης τους. Στηρίχθηκαν από τα δημόσια ταμεία 190.000 συμπολίτες μας, 26.000 επιχειρήσεις και 22.000 αυτοεργοδοτούμενοι”.

Σημείωσε δε ότι μόνο το ύψος της επιδότησης των εισοδημάτων στις τρεις φάσεις αγγίζει τα 500 εκ. ευρώ, ενώ πρόσθεσε ότι αποφεύχθηκε ο οικονομικός στραγγαλισμός των επιχειρήσεων καθώς τους δόθηκε το αναγκαίο οξυγόνο για να μην χρεοκοπήσουν την κρίσιμη περίοδο, αλλά και την περίοδο της ανάκαμψης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ