Ανακοινώθηκε το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων και οι Εφάπαξ Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων

Ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τα σχέδια στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και τους όρους που θα διέπουν την επιχορήγηση δανείων.

Ανακοινώθηκαν πριν λίγο τα σημεία του νέου πακέτου στήριξης που αφορούν την επιδότηση των επιτοκίων για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια καθώς και οι εφάπαξ επιδοτήσεις μικρών επιχειρήσεων. Στην παρουσίαση στο Υπουργείο Οικονομικών ο κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης ανακοίνωσε τα σχέδια επιδότησης επιτοκίων για τα δάνεια που θα δοθούν από τις εμπορικές τράπεζες. Ακολούθησε σύντομη ομιλία του CEO της Ελληνικής Τράπεζας ο οποίος εκπροσώπησε την Ένωση Τραπεζών. Επίσης αναφέρθηκαν οι όροι και τα ποσά που θα διέπουν τα εφάπαξ σχέδια χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Σχεδίου επιδότησης είναι τα ακόλουθα:

 • Αφορά νέα δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης (πρώτης κατοικίας)
 • Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από την 1/03/2020 – 31/12/2020, από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) – 10 πιστωτικά ιδρύματα. Σημειώνω ότι εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης.
 • Το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €300.000
 • Η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου θα είναι για περίοδο τεσσάρων ετών, και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης)

Συνοπτικά, οι κύριες πρόνοιες του Σχεδίου είναι:

 • Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020, από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις.  Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.
 • Διάρκεια επιδότησης επιτοκίου: Tέσσερα έτη.
 • Αφορά δάνεια που συνάπτουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι.
 • Το ανώτατο ύψος του δανείου, που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση και το οποίο θα τυγχάνει επιδότησης το επιτόκιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800.000
 • Στο Σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της ΕΤΕπ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.
 • Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.

Η επιδότηση επιτοκίου θα γίνεται ως εξής:

Για το 1ο και 2ο έτος: Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι μέχρι 350 μονάδες βάσης

Για το 3ο - 4ο έτος Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι, 200 μονάδες βάσης / Μεγάλες επιχειρήσεις στις 150 μονάδες βάσης.

Επίσης τα ποσά της εφάπαξ χορηγίας αφορούν :

Αυτοτελώς εργαζόμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και εργοδοτούν:

 • 1 άτομο προσωπικό                                    -   €1250
 • 2-5 άτομα προσωπικό                                -   €3000
 • 6-9 άτομα προσωπικό                                -   €4000
 • 10 – 50 άτομα προσωπικό                         -   €6000

 

Ο Υπουργός Οικονομικών αρχίζοντας την ομιλία του ανέφερε ότι, εδώ και μήνες η Κύπρος, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, δίνει μια μάχη με ένα αόρατο και ύπουλο εχθρό.  Πέραν της απώλειας χιλιάδων ανθρώπων ανά την υφήλιο, εν μέρει απότοκο της μεγάλης μεταδοτικότητας του ιού και της αδυναμίας των συστημάτων υγείας να αντεπεξέλθουν σε μεγάλους όγκους αριθμού ασθενών, η διεθνής οικονομία μαστίζεται από τη μεγαλύτερη ύφεση από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης του 1929.

Σημείωσε ότι ως Κύπρος, ως κοινωνία και ως πολιτεία έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ελπίζοντας ότι θα συνεχιστεί με την ίδια μεθοδικότητα, η επιτυχής διαχείρηση της υγειονομικής πτυχής της πανδημίας.

Παράλληλα όμως, όπως σημειώνει, η Κύπρος υπήρξε από τις πρώτες χώρες που συντεταγμένα, με προνοητικότητα ετοίμασε ένα τολμηρό και γενναιόδωρο δημοσιονομικό πακέτο στήριξης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των γονέων, των ευπαθών ομάδων και των φοιτητών, ενώ στηρίχθηκε ουσιαστικά και ο τομέας της υγείας και του τουρισμού. Κατ’ ακρίβεια, όπως ανέφερε πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη και αμεσότερη μη προγραμματισμένη κρατική παρέμβαση που έγινε στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Πετρίδης τόνισε ότι, "είχαμε από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι, η Κυβέρνηση σε αυτή τη διαχείριση της νέας οικονομικής κρίσης θα είναι ευέλικτη και ήταν ευέλικτη, ενισχύοντας εκεί όπου κρινόταν απαραίτητο αλλά και αναπροσαρμόζοντας τα μέτρα στήριξης ανάλογα με τις επιδημιολογικές εξελίξεις αλλά και τα δημοσιονομικά περιθώρια μας".

Δήλωσε ότι από την αρχή της πανδημίας είχε λεχθεί ότι "θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά μας όρια για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οικονομικού σχεδιασμού. Γιατί σε αντίθεση με την κρίση του 2013, η οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην περικοπή δαπανών και στην σμίκρυνση του τραπεζικού τομέα, η κρίση της πανδημίας που περνάμε τώρα απαιτεί δραματική αύξηση των δαπανών για στήριξη της πραγματικής οικονομίας." 

Το συνολικό ύψος του Προγράμματος περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημοσιονομικού περιεχομένου που εκτιμώνται περίπου στο 1.2 δις ευρώ, και παρεμβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων πέραν του 1.7 δις ευρώ.

Αναφέρθηκε σε τρία από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Στήριξης.

To πρώτο, αφορά το εξαγγελθέν σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, του οποίου στόχος είναι η στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Η επιδότηση επιτοκίου έστω για καθορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες, είπε.  Για το σχέδιο αυτό, μετά από την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε εκτενής διαβούλευση και με τις τράπεζες για να ενταχθούν στο Σχέδιο. Ο κ. Πετρίδης σημείωσε ότι θα ανακοινώσουν μαζί με το Σύνδεσμο Τραπεζών, τα 10 Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν αποδεχθεί τους όρους του Σχεδίου και εντάχθηκαν σε αυτό.

Από τη Δευτέρα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, το οποίο συμμετέχει στο Σχέδιο και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να ενταχθούν σε αυτό. Σημειώνω ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε έγκριση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή παραχωρείται αυτόματα με την έγκριση του δανείου από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου.

To τελικό Σχέδιο θα αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και οδηγός με χρήσιμες ερωτήσεις/απαντήσεις.

  Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙΤο δεύτερο, αφορά το σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, του οποίου στόχος είναι η βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας. Το μέτρο αυτό, θεωρείται ότι θα συμβάλει στην ικανοποίηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης αλλά και για επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας. Το Σχέδιο αυτό έτυχε μόλις χθες, της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.

  Ο Υπουργός σημείωσε ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία, η οποία θα είναι παρόμοια με αυτή που θα ακολουθείται για τα στεγαστικά δάνεια, αλλά και κατάλογος με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο Σχέδιο.  

  Τελειώνοντας ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε,η απευθείας στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και αυτοτελώς εργαζομένων, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, με εφάπαξ ποσό για κάλυψη οφειλών σε ενοίκια ή άλλα λειτουργικά έξοδα. Οι δυνητικοί δικαιούχοι ανέρχονται στις 40000 – 50000 επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι.

  Σημειώνεται ότι  για την εφάπαξ χορηγία, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Νοουμένου ότι, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ήταν δικαιούχοι και έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο των Ειδικών Σχέδιων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την περίοδο 13/04/2020 – 12/05/2020, θα λάβουν τη σχετική επιταγή απευθείας.

  Ο κ. Πετρίδης είπε επίσης ότι χθές, Πέμπτη λήφθηκε και η σχετική έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των επιταγών στους δικαιούχους.

    

    

    

   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ