Οι 20 που τα «πήραν» από την Κυβέρνηση το 2017

Tις πληρωμές πέραν του €1 εκ. που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2017 από Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες και Ειδικά Ταμεία της Κυβέρνησης σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Ποιοι ήταν όμως οι 20 οργανισμοί που έλαβαν τα περισσότερα χρήματα από το κράτος;

Δείτε τους πιο κάτω αναλυτικά:

1 ) EUROPEAN COMMISSION €183,9 εκ. Πληρωμές Ιδίων Πόρων

2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ €117,5 εκ. Κρατική Χορηγία

3) ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ €55 εκ. Κατανάλωση Ηλεκτρισμού

4) ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ €44,8 εκ. Κρατική Χορηγία

 5) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ €42 εκ. Κρατική Χορηγία

6) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ €35,3 εκ. Κρατική Χορηγία

7) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ €29 εκ. Κρατική Χορηγία

 8)  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ €25,8 εκ. Εκταρικές Επιδοτήσεις

9) ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ €20,2 εκ. Κρατική Χορηγία

10) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ €18 εκ. Κρατική Χορηγία

11) ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ €16,1 εκ. Κρατική Χορηγία

12) CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LTD €15,3 εκ. Αγορά Ύδατος

13) ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ €15,3 εκ. Τηλεφωνικά Τέλη

14) OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΙΜΙΤΕΔ €15,1 εκ. Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

15) ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ €13,9 εκ. Κρατική Χορηγία

16) ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ €13,9 εκ. Κρατική Χορηγία

17) ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ €12,7 εκ. Κρατική Χορηγία

18) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (Ε.Μ.Ε.Λ.) ΛΙΜΙΤΕΔ €12,4 εκ. Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

19)  M.S.JACOVIDES & CO LTD €11,6 εκ. Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

20) PETROLINA HOLDINGS (PUBLIC) LTD €11,3 εκ. Αγορά Καυσίμων