Η ανεργία στην Κύπρο έφτασε στο 6,8%

Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση για το 2ο τρίμηνο του 2020 με την ανεργία να ανέρχεται στο 6,8%.

Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2020 με την ανεργία να ανέρχεται στο 6,8%.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας το εργατικό δυναμικό κατά το 2ο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 448.466 άτομα, 62,2% του πληθυσμού.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 30.451 άτομα και το ποσοστό ανεργία αντιστοιχούσε στο 6,8% του εργατικού δυναμικού. Η ανεργία στους άνδρες ανέρχεται στο 7% ενώ στις γυναίκες στο 6,6%. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, η ανεργία αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες αφού τον προηγούμενο Ιούνιο η ανεργία ανερχόταν στο 6,5%.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 75,2%, με το ποσοστό για τους άνδρες να ανέρχεται στο 81,1% και για τις γυναίκες 69,6%. Το ποσοστό απασχόλησης είναι μειωμένο για το παρόν τρίμηνο αν γίνει σύγκριση με ένα χρόνο πριν όταν η απασχόληση αντιστοιχούσε στο 76,6%.

Σύμφωνα με την κατανομή απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 77,1% ενώ ακολουθούν η Βιομηχανία με ποσοστά 20% και η Γεωργία αρκετά χαμηλότερα με ποσοστό 2,9%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,7% της συνολικής απασχόλησης με το ποσοστό των ανδρών να είναι στο 7,4% ενώ τον γυναικών το ποσοστό της μερικής απασχόλησης να είναι σχεδόν διπλάσιο στο 14,4%.

Από το σύνολο των απασχολουμένων το 86,6% ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,8% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας είναι στο 17,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού των συγκεκριμένων ηλικιών, ενώ ένα χρόνο πριν η ανεργία ήταν στο 14,9%.

Όσον αφορά την διάρκεια της ανεργίας, το 57,6% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο μικρότερη των 6 μηνών.  Το 15,3% των ανέργων έψαχνε για δουλειά για περίοδο που διαρκούσε από 6 με 11 μήνες ενώ ποσοστό 27,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ