Σκεπτικισμός για αναστολή δόσεων

Είναι ξεκάθαρο ότι η αναστολή δόσεων δεν θα συνεχιστεί μετά τον Δεκέμβρη για όλους.

Του Νέστορα Βασιλείου

Αντικείμενο σοβαρών προβληματισμών αποτελεί το θέμα της επέκτασης ή όχι του μέτρου της αναστολής δόσεων δανείων, τουλάχιστον για τους ξενοδόχους, και μετά την εκπνοή του γενικού μορατόριουμ στο τέλος Δεκεμβρίου.

Τα δεδομένα έχουν ως εξής:

- Οι τράπεζες πρέπει να αποφασίσουν και να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

- Η πρόταση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συλλογική. 

- Αποκλείεται η παράταση του μέτρου με Νόμο, ως έχει σήμερα.

- Εάν αποφασιστεί παράταση, δεν θα είναι καθολική.

Είναι συνεπώς ξεκάθαρο ότι η αναστολή δόσεων δεν θα συνεχιστεί μετά τον Δεκέμβρη για όλους. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα επιμηκυνθεί η περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τους ξενοδόχους.

 Οι τράπεζες και δη αυτές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση σε αυτά τα δάνεια, "ζυγίζουν" τις επιλογές τους και σύμφωνα με πληροφορίες η πλάστιγγα, για την ώρα και το τονίζουμε, για την ώρα, γέρνει προς την μεριά του τερματισμού του μέτρου της αναστολής δόσεων, χωρίς να δοθεί παράταση.

Βεβαίως υπάρχουν ακόμη κάποιες μέρες, που αφήνουν κάποιες πιθανότητες αλλαγής δεδομένων.

Αυτό το οποίο οδηγεί τον σκεπτικισμό των τραπεζιτών είναι ο «φόβος» των εποπτικών Αρχών, αν και είναι ξεκάθαρο ότι τους παρέχεται το δικαίωμα να παρατείνουν το μέτρο αιτιολογημένα. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ