ΕΥ: Πολιτογραφήσεις με άρωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Στην έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρει περιπτώσεις πολιτογράφησης που μπορεί να συσχετιστούν με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα καταγράφει περιπτώσεις πολιτογραφήσεων που μπορεί να θεωρηθούν ως υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσιοποίησε σήμερα, Πέμπτη, την έκθεση του ελέγχου στον οποίο προέβη σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Τονίζεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε στην κατοχή της μόνο 5 φακέλους που αφορούν αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων πολιτογραφήσεων, για τους οποίους εξέδωσε την σημερινή έκθεση.

Στην πολυσέλιδη έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρονται περιπτώσεις πολιτογράφησης προσώπων για τις οποίες οι επενδύσεις μπορούν να θεωρηθούν ως υψηλού κινδύνου αφού δυνητικά εμπίπτουν σε συναλλαγές που αφορούν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην Έκθεση θα πρέπει να απασχολήσουν την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας η οποία έχει συσταθεί με βάση το άρθρο 113 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, την ΜΟΚΑΣ και την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τέσσερις περιπτώσεις στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή όπου πιθανότατα υπάρχουν κόκκινες συναλλαγές «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος.

Αρχικά αναφέρεται ότι «ένας εκ των αιτούντων ήταν πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, γεγονός το οποίο δεν είχε αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα.»  Το θέμα , σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, είχε εντοπιστεί από τον αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών κατά την εξέταση της αίτησης. Ο λειτουργός εισηγήθηκε τη διερεύνηση της υπόθεσης από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) και από την ΜΟΚΑΣ και όπως ζητηθεί από τον αιτούντα να επεξηγήσει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους δεν περιέλαβε το γεγονός στο βιογραφικό του σημείωμα.  Το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από τη ΜΟΚΑΣ να τους ενημερώσει κατά πόσο κατείχαν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα, και η ΜΟΚΑΣ τους ανέφερε ότι το υπό αναφορά πρόσωπο δεν έχει απασχολήσει τη Μονάδα με οποιονδήποτε τρόπο.  Δεν ζητήθηκε όμως οποιαδήποτε επεξήγηση από τον αιτούντα, ούτε και απασχόλησε περαιτέρω το θέμα της ιδιότητας του αιτούντος.

Επισημαίνεται, στην έκθεση, ότι η πιο πάνω πληροφορία δεν περιλήφθηκε στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση δεν ενημερώθηκε σχετικά ούτε και η Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Επίσης καταγράφεται δεύτερη περίπτωση όπου σχετικό σημείωμα είχε σταλεί από τον αρμόδιο λειτουργό προς τον Υπουργό Εσωτερικών που υποβλήθηκε στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης, για έναν εκ των αιτούντων υπήρχαν αρνητικά δημοσιεύματα και συμπεριλήφθηκε στο παρελθόν στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από τη ΜΟΚΑΣ να τους ενημερώσει κατά πόσο κατείχαν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα, η οποία τους ανέφερε ότι το υπό αναφορά πρόσωπο δεν έχει απασχολήσει τη Μονάδα με οποιονδήποτε τρόπο. 

Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω πληροφορία δεν περιλήφθηκε στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση δεν ενημερώθηκε σχετικά ούτε και η Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Επίσης σε μια τρίτη αναφορά στην έκθεση καταγράφεται ότι στο βιογραφικό σημείωμα ενός εκ των αιτούντων καταγράφεται η ιδιότητα του ως πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο. Ωστόσο, τούτο δεν φαίνεται να λήφθηκε υπόψη, δεν περιλήφθηκε στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση δεν ενημερώθηκε σχετικά ούτε και η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε μία τέταρτη περίπτωση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου συναλλαγή για πιθανή προσπάθεια ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καταγράφεται στην έκθεση της Υπηρεσίας ότι σε σχετικό Σημείωμα του αρμόδιου λειτουργού προς τον Υπουργό Εσωτερικών που υποβλήθηκε στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης, για έναν εκ των αιτούντων υπήρχε εκκρεμής διερεύνηση από την Interpol της χώρας καταγωγής του για αδικήματα οικονομικής φύσεως. Όταν ζητήθηκε από την Αστυνομία η διαβίβαση πρόσθετων πληροφοριών και αυτή απάντησε ότι δεν κατέχει άλλες πληροφορίες, η αίτηση προωθήθηκε προς έγκριση. Τούτο δεν περιλήφθηκε στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση δεν ενημερώθηκε σχετικά ούτε και η Βουλή των Αντιπροσώπων.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ