Ζητούν απλοποίηση των διαδικασιών για την δημιουργία νέων επενδύσεων

Στόχος είναι η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και η μείωση της γραφειοκρατίας.  

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκ νέου ένταξη του ζητήματος της διευκόλυνσης των επενδύσεων στην ατζέντα της Βουλής, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
 
«Ως Σύνδεσμος, συμφωνούμε ότι το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας μας πρέπει να απλοποιηθεί, με κύριο στόχο να διευκολύνει τους επενδυτές και παράλληλα να τους διασφαλίσει ότι η επένδυση τους θα αποδώσει καρπούς το συντομότερο δυνατόν», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, υπογράμμισε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στο νομοσχέδιο «Ο περι διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019», οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος επισήμανε την αναγκαιότητα σύστασης  διεύθυνσης Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως υπό την οποία θα λειτουργεί το Γραφείο Διαχείρισης Έργων και το Γραφείο Αδειοδότησης (Υπηρεσία μιας Στάσης- onestop shop). Επιπλέον, εισηγήθηκε τη δημιουργία θεσμοθετημένου μηχανισμού με βάση τον οποίο μια επένδυση θα μπορεί, με αντικειμενικά κριτήρια, να χαρακτηρισθεί ως σημαντική για την οικονομία του τόπου και κατά συνέπεια να ενταχθεί σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει ο Σύνδεσμος στη θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Έργου για κάθε στρατηγική επένδυση που εντάσσεται στον μηχανισμό, ο οποίος θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του επενδυτή και θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής του με όλες τις κρατικές υπηρεσίες για σκοπούς αδειοδότησης.

Όσον αφορά τη χορήγηση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής, ο Σύνδεσμος κρίνει απαραίτητο να μεταφερθούν σε κεντρικό επίπεδο στη Διεύθυνση Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων με καθοριζόμενο μέγιστο  χρονικό διάστημα ενός έτους (στόχος οι 6 μήνες). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ