Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν ο ΦΠΑ κατοικιών για τα διαβατήρια

Εξετάζεται από την Κομισιόν πιθανή παραβίαση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον ΦΠΑ. Δεν αποκλείεται «καμπάνα» πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

του Χρίστου Πέτρου

Φαίνεται ότι η Κομισιόν, δεν θα περάσει στα ψιλά την επιβολή χαμηλού συντελεστή 5% ΦΠΑ για αγορά κατοικιών από επενδυτές στο πλαίσιο του ΚΕΠ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Economy Today, επίσημες πηγές τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωστοποίησαν  ότι μεταξύ άλλων, επί μέρους πτυχών που αφορούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, η Κομισιόν «εξετάζει προσεκτικά» και το ζήτημα της επιβολής χαμηλού συντελεστή 5% ΦΠΑ, αντί 19%, στις πωλήσεις κατοικιών στο πλαίσιο του ΚΕΠ.

Συγκεκριμένα, επίσημες πηγές της Κομισιόν ανέφεραν στο Economy Today ότι «Η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά το ζήτημα». Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει και για συγκεκριμένες πτυχές του ΚΕΠ που σχετίζονται με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον ΦΠΑ. «Σε κάθε περίπτωση, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι μια χώρα της ΕΕ δεν εφαρμόζει σωστά την οδηγία για τον ΦΠΑ, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, όπως μια διαδικασία επί παραβάσει που, ελλείψει διορθωτικών μέτρων από τα κράτη μέλη, μπορεί να οδηγήσει στο Δικαστήριο» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές της Κομισιόν.

Η όλη υπόθεση για επιβολή χαμηλού συντελεστή 5% ΦΠΑ αντί για 19%, στις αγορές σπιτιών από επενδυτές στο πλαίσιο του ΚΕΠ, έγινε γνωστή από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή (24/9/2020).

Στην εν λόγω έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι οι πωλήσεις κατοικιών σε ξένους επενδυτές, στο πλαίσιο του ΚΕΠ, υπάγονταν σε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 5% (για τα πρώτα 200τ.μ) και όχι σε 19% που είναι ο κανονικός συντελεστής στην Κύπρο. Αυτό συνέβαινε, βάσει νόμου που αποβλέπει σε κοινωνικές διευκολύνσεις. Ωστόσο, γίνεται σαφές από ερμηνευτική εγκύκλιο (ΦΠΑ 167, 12.06.2012) και κυρίως από Ευρωπαϊκή Οδηγία (2006/112/ΕΚ - Άρθρο 98, παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 10),  ότι για επενδυτικούς λόγους (όπως συμβαίνει με το ΚΕΠ) δεν πρέπει να εφαρμόζεται η επιβολή χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ σε αγοραπωλησίες σπιτιών.

Με απλά λόγια, η ερμηνευτική εγκύκλιος αλλά κυρίως η Ευρωπαϊκή Οδηγία, αναφέρουν ότι αγοραπωλησίες κατοικιών για επενδυτικούς σκοπούς, όπως γίνονταν δηλαδή στο πλαίσιο του ΚΕΠ, δεν θα έπρεπε να φορολογούνται με 5% ΦΠΑ αλλά με 19%.

Σύμφωνα πάντα με τις πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δικαστήριο το οποίο εξετάζει ενδεχόμενες παραβάσεις της προαναφερόμενης Ευρωπαϊκής Οδηγίας,  «έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις».

Νομικοί, εξειδικευμένοι στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που μίλησαν στο Economy Today, ανέφεραν ότι οι κυρώσεις αυτές μπορεί να είναι πρόστιμα για μη εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας όπως επί παραδείγματι έγινε και με τη μη εφαρμογή Οδηγίας που αφορούσε τα σκύβαλα.  Κατά πολύ χειρότερο όμως είναι το ενδεχόμενο να ζητηθούν αναδρομικά τα ποσά από τις φορολογικές «παραλήψεις» του 14%, της διαφοράς δηλαδή του 5% που καταβαλλόταν με το 19% που μάλλον έπρεπε να καταβληθεί.

Πρόκειται για ποσά δεκάδων ίσως και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αν αναλογιστεί κανείς το ύψος των εισπράξεων από τις αγοραπωλησίες κατοικιών. Εισπράξεις που αντί να φορολογούνται με 19%, φορολογούνταν με 5%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ