Δημοσιεύτηκε η νέα νομοθεσία για τα ιδιωτικά φροντιστήρια

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η νέα νομοθεσία για Ίδρυση και Λειτουργία των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, σύμφωνα με την Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και μπορείτε να την επισκεφθείτε ΕΔΩ.

Με βάση τη νέα νομοθεσία, αναθεωρείται το Μητρώο των εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων όπως και το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.
 
Ως εκ τούτου, έκαστος ιδιοκτήτης εγκεκριμένου Ιδιωτικού Φροντιστηρίου καλείται απαραίτητα να αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γραφείο Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης, το έντυπο «Στοιχεία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου 2018 – 2019», πλήρως συμπληρωμένο και συνοδευόμενο με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018.
 
Το έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και μπορείτε να το κατεβάσετε από ΕΔΩ
 
Πρόσωπα που επιθυμούν να προβούν σε ίδρυση και λειτουργία νέων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, θα πρέπει να μελετήσουν τη νέα νομοθεσία και να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα, προσκομίζοντας παράλληλα και όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία.
 
Όλες οι πληροφορίες, έντυπα και διαδικασίες βρίσκονται ΕΔΩ.