Στα €72,4 εκ. το έλλειμμα της Κυβέρνησης το γ’ τρίμηνο

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των δημοσιονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020, το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.216,0 εκ.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των δημοσιονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020, το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.216,0 εκ. και οι συνολικές δαπάνες σε €2.288,4 εκ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα της τάξης των €72,4 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €382,1 εκ. το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020 ήταν φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €819,7 εκ. (-9,8% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019), εκ των οποίων ο ΦΠΑ περιορίστηκε στα €544,9 εκ. (-5,3%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €544,6 εκ. (-23,5%) και κοινωνικές εισφορές €578,7 εκ. (-2,5%). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €178,9 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020 ήταν κοινωνικές παροχές €627,0 εκ. (-1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019) και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €665,7 εκ. (+3,7%). Ο λογαριασμός κεφαλαίου ανήλθε στα €155,8 εκ. (€126,0 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €29,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €151,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (€131,2 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €20,5 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 2,7%. Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €394,7 εκ. (+23,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους). Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €164,5 εκ. και ανήλθαν στα €174,7 εκ. σε σύγκριση με €10,2 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Η αύξηση των δαπανών και η μείωση των εσόδων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020 οφείλονται σημαντικά στα μέτρα που λήφθηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αναστολή των εργασιών διάφορων κλάδων της οικονομίας, αντίστοιχα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, προστίθεται.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.06.2020, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ