Μείωση 4,1% παρουσίασε ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης

Ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη για την ανάκαμψη του Σύνθετου Προπορευόμενου Οικονομικού Δείκτη.

Ετήσια μείωση 4,1% κατέγραψε τον Οκτώβριο του 2020 φτάνοντας σε επίπεδο 103,2, ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ύστερα από τις ετήσιες μειώσεις 4,3% το Σεπτέμβριο και 5,4% τον Αύγουστο (με βάση τα πιο πρόσφατα και αναθεωρημένα δεδομένα), ενώ μικρή αναστροφή σημειώθηκε του προκαταρκτικού ΣΠΟΔ Νοεμβρίου, εν μέσω του νέου κύματος της πανδημίας.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, «ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Οκτώβριο και η πτώση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του προκαταρκτικού (flash) Δείκτη του Νοεμβρίου αποτυπώνουν το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον λόγω της δυναμικής εξέλιξης της πανδημίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο».

Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα της κρίσης του ΣΠΟΔ, τον οποίο καταρτίζει η Ελληνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, φαίνεται να ανακόπτεται, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, αφού τον Οκτώβριο του 2020 ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του Δείκτη παραμένει περίπου όπως εκείνος του Σεπτεμβρίου ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του προκαταρκτικού (flash) Δείκτη του Νοεμβρίου 202 καταγράφει μείωση από τον προηγούμενο μήνα.
 
Αναλυτικότερα, η έρευνα κατέδειξε ότι τον Οκτώβριο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην ευρωζώνη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με τον Σεπτέμβριο ενώ τον Νοέμβριο μειώθηκε.
 
Επιπρόσθετα, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι «παρά την εποχικότητα του, ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη για την ανάκαμψη του ΣΠΟΔ, καθώς για τους μήνες Οκτώβριο και ιδιαίτερα Νοέμβριο του 2020 οι αφίξεις τουριστών συνέχισαν να είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου».
 
Επιπλέον, αναφέρει ότι «επιβραδυνόμενη διαφαίνεται να είναι η ετήσια βελτίωση του όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατοπτρίζοντας τόσο τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας αλλά και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τους προηγούμενους μήνες».
 
Πάρα ταύτα, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, «θετική επίδραση στο ΣΠΟΔ παρουσιάζουν μια σειρά από εγχώριες μεταβλητές. Συγκεκριμένα, προκαταρκτικά στοιχεία των ετήσιων ρυθμών μεγέθυνσης υποδεικνύουν την ετήσια βελτίωση του όγκου λιανικών πωλήσεων τον Οκτώβριο του 2020 σε σύγκριση με τους προηγουμένους μήνες, καθώς και σημαντική ετήσια βελτίωση για το συνολικό αριθμό πωλητήριων εγγράφων τον Οκτώβριο».
 
Επιπλέον, σημαντική ετήσια βελτίωση παρουσιάζουν και οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, αντανακλώντας, εν μέρει, την όλο ένα και περισσότερο στροφή προς τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ