Σεμινάριο ΚΕΒΕ: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο και το Ευρωπαϊκό έργο INNOVENTER

Το σεμινάριο θα είναι ανοικτό για το κοινό. 

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο «Social Entrepreneurship in Cyprus and INNOVENTER Project Presentation» (“Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο και το έργο INNOVENTER”) την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.30 - 18.30 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα και είναι ανοικτό για το κοινό. 

Κύριος ομιλητής του σεμιναρίου είναι ο Βουλευτής κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ο οποίος θα παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων όπως διαμορφώνεται τώρα στην Κύπρο, ενώ άλλοι ομιλητές θα παρουσιάσουν το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο, τη μέχρι τώρα χαρτογράφηση του συγκεκριμένου οικοσυστήματος στην Κύπρο, και το ευρωπαϊκό έργο INNOVENTER.

Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου INNOVENTER (Innovative Vocational Social Entrepreneurial Training), που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg BalkanMed 2014-2020 και στο οποίο συμμετέχει το KEBE ως εταίρος. Κεντρική ιδέα του έργου INNOVENTER αποτελεί η δημιουργία ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτως ώστε να αποκτήσουν οι ίδιες καινοτόμο χαρακτήρα, απασχολώντας ταυτόχρονα άτομα από μειονεκτικές ομάδες ως εργαζόμενους.

Το έργο συνδυάζει έννοιες της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα) με την εμπορική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχείρησης και επιδίωξή του είναι να παρακινήσει τις εταιρείες να διοικούνται με πιο ανοικτό και υπεύθυνο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://innoventer.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο σεμινάριο παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κα. Γεωργία Βενιζέλου στο ΚΕΒΕ, τηλ. 22889840, gvenizelou@ccci.org.cy