Πόσο ξοδεύουν οι Κύπριοι σε τρόφιμα

Πάνω από 956 δισ. ευρώ ξόδεψαν οι Ευρωπαίοι για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά το 2019

Περισσότερα από 1.78 δισ ευρώ ξόδεψαν τα νοικοκυριά στην Κύπρο το 2019 σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο 8% περίπου του ΑΕΠ της Κύπρου. Ενώ τα έξοδα των κυπριακών νοικοκυριών για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά αφορούν το 11,4% των συνολικών τους καταναλωτικών δαπανών.

Συνολικά, σύμφωνα με την Eurostat τα νοικοκυριά στην ΕΕ ξόδεψαν πάνω από 956 δισ. Ευρώ (ισοδύναμο με 6,8% του ΑΕΠ της ΕΕ) για «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά».

Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει το 13,0% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών και καθιστά τα τρόφιμα ως την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία οικιακών δαπανών, μετά τα έξοδα για «στέγαση (ενοίκιο), νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα», που αντιστοιχούσαν στο 23,5% των οικιακών δαπανών και «μεταφορές» (13,1%) .

Στην Ελλάδα οι αντίστοιχες δαπάνες των νοικοκυριών φτάνουν τα 21,2 δισ ευρώ και αντιστοιχούν στο 11,6% του ΑΕΠ της χώρας.

Τα σκήπτρα από τις χώρες της Ε.Ε. τα κατέχει η Ρουμανία όπου τα νοικοκυριά δαπάνησαν περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών δαπανών κατανάλωσης νοικοκυριού σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (26,0%), ακολουθούμενο από νοικοκυριά στη Λιθουανία (20,2%) και την Εσθονία (19,3%).

Αντιθέτως, το ποσοστό των δαπανών για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά ήταν μικρότερο από 10% σε τρία κράτη μέλη της ΕΕ: ​​Ιρλανδία (8,6%), Λουξεμβούργο (8,9%) και Αυστρία (9,7%).

Λιθουανία - η μεγαλύτερη μείωση δαπανών για τρόφιμα, η υψηλότερη αύξηση στην Τσεχία και τη Σλοβακία

Μεταξύ 2009 και 2019, το μερίδιο των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για τρόφιμα μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερό στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Λιθουανία  όπου από 25,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών το 2009, κατέγραψε 20,2% το 2019.

Αντιθέτως, οι δαπάνες των νοικοκυριών για τρόφιμα αυξήθηκαν σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Τσεχία (από 14,2% το 2009 σε 15,5% το 2019) Ακολουθούμενη από τη Σλοβακία με αύξηση 1,1%.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ