Πόσα εκατομμύρια ευρώ ξοδεύουν οι Κύπριοι σε τηλεφωνήματα & επικοινωνίες 

Σχεδόν 175 δισεκατομμύρια ξόδεψαν συνολικά οι Ευρωπαίοι στις επικοινωνίες, το 2019

Τα έξοδα των κυπριακών νοικοκυριών που αφορούν τις επικοινωνίες για το 2019, έφτασαν σχεδόν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχετική έρευνα της Eurostat, οι μετρήσεις αφορούν επικοινωνίες όπως τηλεφωνικές, ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξοπλισμό κ.α. Συγκεκριμένα τα 398,6 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψαν τα κυπριακά νοικοκυριά στις επικοινωνίες το 2019, κατατάσσουν την χώρα μας στην 14η θέση σε σχετικό πίνακα των κρατών μελών της ΕΕ. Τα ποσά αυτά, αφορούν το 2,5% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών για τα κυπριακά νοικοκυριά και το 1,8% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2019, τα νοικοκυριά στην ΕΕ ξόδεψαν 175 δισεκατομμύρια ευρώ (ισοδύναμο με το 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ). Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει το 2,4% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα σκήπτρα στα έξοδα επικοινωνιών στην ΕΕ, κατέχει η Βουλγαρία.

Το 2019, το μερίδιο των δαπανών νοικοκυριών που σχετίζονται με την επικοινωνία ήταν υψηλότερο στη Βουλγαρία (4,7%), ακολουθούμενη από την Κροατία (4,0%), την Ελλάδα (3,9%) και τη Ρουμανία (3,4%).

Τις χαμηλότερες καταναλωτικές δαπάνες για επικοινωνίες καταγράφουν τα νοικοκυριά του Λουξεμβούργου με 279εκ. ευρώ που αναλογεί στο 1,3% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών για τα νοικοκυριά της χώρας. Το Λουξεμβούργο ακολουθούν τα νοικοκυριά στη Δανία και την Αυστρία, και τα δύο 1,9% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών.

Στην Ελλάδα το ύψος των αντίστοιχων δαπανών για το 2019 έφτασε σχεδόν τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί στο 3,9% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών για τα ελλαδικά νοικοκυριά. Σε επίπεδο ΑΕΠ, το ποσό των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιστοιχεί στο 3%.

Εσθονία - υψηλότερη μείωση στις δαπάνες επικοινωνίας, η Ρουμανία η υψηλότερη αύξηση

Από όλα τα κύρια στοιχεία των δαπανών των νοικοκυριών, οι δαπάνες για επικοινωνίες σημείωσαν τη σημαντικότερη μείωση κατά την τελευταία δεκαετία στην ΕΕ. Συγκεκριμένα η μείωση καταγράφεται, από το 3,0% των συνολικών νοικοκυριών το 2009 σε 2,4% το 2019.

Μεταξύ του 2009 και του 2019, το μερίδιο των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών στις επικοινωνίες μειώθηκε στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Η μεγαλύτερη μείωση ωστόσο σημειώθηκε στην Εσθονία (από 4,0% των συνολικών δαπανών νοικοκυριού της χώρας το 2009  σε 2,3% το 2019. Ακολούθησε η Εσθονία από τις Κάτω Χώρες με -1,1% , Γαλλία με -1,0%, Ιρλανδία και η Πολωνία με μειώσεις 0,9%.

Αντίθετα, οι δαπάνες των νοικοκυριών για επικοινωνίες αυξήθηκαν σε τρία κράτη μέλη της ΕΕ: ​​Ρουμανία από 2,3% το 2009 σε 3,4% το 2019. Ακολούθως από την Κροατία +0,3% Και τη Σουηδία + 0,2 %

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ