Κατόχοι Αξιογράφων: Αξιοποίηση επαναφοράς στην επενδυτική βαθμίδα

Επιστολή Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων σε Πρόεδρο και ΥΠΟΙΚ. 

Ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας να αξιοποιηθεί η συγκυρία της επαναφοράς στην επενδυτική βαθμίδα.

«Συμμεριζόμαστε την ικανοποίησή σας για την επαναφορά της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα και τη μεγάλη επιτυχία που είχε η σύναψη νέου, χαμηλότοκου, δανείου», αναφέρει ο Σύνδεσμος στην επιστολή του.

Υπενθυμίζει ότι «ανέκαθεν υπήρξε πάγιο αίτημά μας όπως, όταν η Κύπρος θα επανερχόταν στην επενδυτική βαθμίδα, η Κυβέρνηση θα μπορούσε να συνάψει νέο, χαμηλότοκο, δάνειο με το οποίο να ξοφλήσει παλαιότερα δάνεια με ψηλότερο επιτόκιο».
 
«Τα ποσά που θα εξοικονομούνταν ζητούσαμε να διατεθούν προς αποκατάσταση αυτών που με την απώλεια – θα θέλαμε να πιστεύουμε προσωρινή – των αποταμιεύσεών τους, συνέβαλαν στο να αποφύγει η Κύπρος την οικονομική κατάρρευση», καταλήγει.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ