Μας ξαναθυμήθηκε το Al Jazeera για τους «Πραγματικούς Δικαιούχους»

Εκτενές άρθρο στο αραβικό δίκτυο Al Jazeera αναφέρεται στην χθεσινή παρουσίαση της Υπουργού Ενέργειας Νατάσας Πηλείδου για το «Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Άρθρο του Al Jazeera αναφέρεται στο  «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», το οποίο αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας, της πρόληψης και της καταπολέμησης της χρησιμοποίησης εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων για ξέπλυμα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρουσίασε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου.

Στο άρθρο με τίτλο «Η Κύπρος απαιτεί από τις επιχειρήσεις να ορίσουν τους πραγματικούς κατόχους τους σε νέο μητρώο», υπογραμμίζεται πως «Η κίνηση ευθυγραμμίζει την Κύπρο με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων».

Αναπαράγοντας στοιχεία από την χθεσινή παρουσίαση τη κας Πηλείδου, το Al Jazeera αναφέρει πως «Ένα νέο ψηφιακό μητρώο θα υποχρεώνει τις εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο να δηλώσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους», κάτι που όπως σημειώνεται,  «θέτει το νησί της ανατολικής Μεσογείου σε ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος»

Το νέο μητρώο, το οποίο τέθικε σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα, ενισχύει τη διαφάνεια σε έναν συχνά σκοτεινό ιστό με ψεύτικα μέτωπα πίσω από τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Εξάλλου στις χθεσινές της δηλώσεις η Υπουργός Ενέργειας, τόνισε ότι «Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η καταγραφή των ορθών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό των εγκληματιών, οι οποίοι αλλιώς θα μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους πίσω από μια εταιρική δομή», εξήγησε η κ. Πηλείδου.

Σε ό,τι αφορά στις νομικές οντότητες, η Υπουργός Εμπορίου είπε ότι πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου, άμεσα ή έμμεσα σε επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του εν λόγω νομικού προσώπου, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εκτός από εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά και το το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος.

Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης, μόνο τα ακόλουθα πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω του Μητρώου, χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση και μετά από υποβολή γραπτού αιτήματος στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, που είναι η ΜΟΚΑΣ, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία.

Πρόσθεσε πως κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης, οι υπόχρεες οντότητες και τα μέλη του ευρύτερου κοινού, δεν θα έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο.

Όπως εξήγησε η Υπουργός, γίνεται ότι είναι δυνατό για τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία ταυτοποίησης και ενεργοποίησης εταιρικού προφίλ, με το άνοιγμα περισσότερων σημείων ταυτοποίησης.

Ανέφερε πως πέρα από τα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ, η διαδικασία ταυτοποίησης και ενεργοποίησης εταιρικού προφίλ γίνεται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών στη Λευκωσία και στα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου σε Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα/Αμμόχωστο.

Μελετάται επίσης, όπως ανέφερε, σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, η δυνατότητα ενεργοποίησης διαδικασίας ταυτοποίησης μέσω των τραπεζών. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Καταλήγοντας, η κ. Πηλείδου σημείωσε πως «η προσπάθεια για τη δημιουργία του Μητρώου είναι συλλογική και χρειάζεται τη συμβολή όλων».

ΠΗΓΗ: Εconomy Today / Al Jazeera /  KYΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ