Μεγάλο μπέρδεμα με τον απονευρωμένο νόμο – Μπαλάκι οι ευθύνες

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και δεν λειτουργεί καθώς δεν έχει οριστεί κανείς για να αναλάβει την είσπραξη του τέλους 0,40% επί της αξίας οποιασδήποτε μεταβίβασης ακινήτου ή μετοχών εταιρειών με ακίνητη περιουσία. Στον αέρα βρίσκεται η στήριξη σε πρόσφυγες.

Του Νέστορα Βασιλείου

 

Περιπλέκονται ολοένα και περισσότερο τα πράγματα για την λειτουργία του νόμου που ψήφισε η Βουλή και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Αιτία είναι η μη ύπαρξη εισπρατικής Αρχής στην οποία θα καταβάλλεται το τέλος του 0,40% που προνοείται σε μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών εταιρειών.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου, εκ των εισηγητών της πρότασης Νόμου που ψηφίστηκε, επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για την μη εφαρμογή του νόμου και καλεί τον Γενικό Ελεγκτή να παρέμβει.

 Οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, αντιδρούν για το τέλος που έχει επιβληθεί, ενώ οι τραπεζίτες ζητούν εξηγήσεις και προτείνουν τροποποίηση του νόμου.      

Ωχριά ο γόρδιος δεσμός μπροστά στο μπέρδεμα του απονευρωμένου νόμου, που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή τον Φεβρουάριο, και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και δεν λειτουργεί καθώς δεν έχει οριστεί κανείς για να αναλάβει την είσπραξη του τέλους 0,40% επί της αξίας οποιασδήποτε μεταβίβασης ακινήτου ή μετοχών εταιρειών με ακίνητη περιουσία. 

 Η Βουλή ρίχνει το μπαλάκι της ευθύνης στην κυβέρνηση.  «Μπορούσαν με εγκυκλίους και εσωτερικές οδηγίες, να δοθούν οδηγίες και εξουσία της είσπραξης αυτού του τέλους» δηλώνει ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου. Η Διεύθυνση του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών σε επιστολή της ζητεί από τη Βουλή να ξακαθαρίσει ποιος θα εισπράττει το τέλος.

 

Εμπλοκή και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ και εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου, που σκοπό έχει την είσπραξη χρημάτων προς στήριξη προσφύγων με περιουσία στα κατεχόμενα, ζητεί την παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή. «Η δουλειά του Γενικού Ελεγκτή είναι να ελέγχει εάν οι οφειλές και τα χρέη προς το δημόσιο εισπράττονται κανονικά» αναφέρει ο Κωστής Ευσταθίου.

 Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Σίγμα. Σύμφωνα με τον Μάριο Πετρίδη, «το όλο θέμα θα απασχολήσει την Ελεγκτική Υπηρεσία.

 Θα το δούμε στο πλαίσιο του νενομισμένου οικονομικού ελέγχου».

Αντιδρούν οι developers

Όσο εκκρεμεί η εφαρμογή του νόμου και ο εισπράκτορας αγνοείται, όπως και αυτός που θα τον ορίσει, η υπάρξη του νόμου πυροδοτεί αντιδράσεις. Εκ μέρους του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης γης ο Σταύρος Λεπτός δηλώνει στο «Μεσημέρι και Κάτι» στο Σίγμα ότι «καταργήθηκε το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων και αυτή τη στιγμή οι developers προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές που δημιουργήθηκαν και ήρθε και αυτό από πάνω».

 

Δυσφορία τραπεζιτών

Οι τραπεζίτες εκφράζουν τη δυσφορία τους γιατί δεν κλήθηκαν στη διαβούλευση του νόμου που επηρεάζει συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ σωρευτικά για τις τράπεζες και ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών σε επιστολή τους στις 3 Μαρτίου να εκδώσει οδηγίες με τις οποίες να επεξηγούνται:

1) Η μέθοδος υπολογισμού του τέλους στις περιπτώσεις εκποίησης/ανταλλαγής ακινήτου έναντι χρέους, όπου δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, αλλά μειώνεται ή εξοφλείται δανεισμός.  

2) Πότε και σε ποια αρχή πρέπει να πληρωθεί το τέλος, ιδιαίτερα εφόσον εντός του πλαισίου δεν εμπίπτουν μόνο άμεσες μεταβιβάσεις/πωλήσεις ακινήτων αλλά και πώληση μετοχών εταιρειών ήτοι συναλλαγές που δεν εκτελούνται στο Κτηματολόγιο. 

3) Ποια έντυπα θα πρέπει να συμπληρώνονται και υποβάλλονται κατά την πληρωμή.   

 

Δυο πληρωμές για ένα ακίνητο

Στην επιστολή του Συνδέσμου Τραπεζών, προς τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, η οποία κοινοποιείται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Ειδικότερα, οι συναλλαγές που αφορούν αγορά ακινήτων από πιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια εκούσιας ανταλλαγής ακινήτων έναντι χρέους αλλά και μη εκούσιων αγορών που αφορούν πώληση ακινήτου μέσων πλειστηριασμού σε τρίτους και αγορά ακινήτων από τους ενυπόθηκους δανειστές, στα πλαίσια του Μέρους VIA του περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το συγκεκριμένο φορολογικό καθεστώς, καθότι ο σκοπός τους είναι η εξόφληση υπερήμερου χρέους και ο πωλητής του ακινήτου είτε αδυνατεί να καταβάλει οποιοδήποτε φόρο, είτε δεν συνεργάζεται για το πράξει.

Εάν δεν εξαιρεθούν αυτές οι συναλλαγές, τότε οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων θα καλούνται πρακτικά να πληρώσουν το τέλος για το ίδιο ακίνητο δύο φορές, την πρώτη φορά  έμμεσα εν απουσία καταβολής από τον οφειλέτη και την δεύτερη φορά άμεσα κατά την πώληση του περιουσιακού στοιχείου σε τρίτους, με την ιδιότητα τους ως πωλητές». 

 

Στο περίμενε οι πρόσφυγες

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ο προσφυγικός κόσμος ο οποίος στερείται τις περιουσίες του στα κατεχόμενα παρακολουθεί εμβρόντητος τις εξελίξεις καθώς ανέμενε ότι θα υπάρξει με την ψήφιση του νόμου αυτού μια μορφή στήριξης.

Αυτό, το οποίο φαίνεται να έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η Βουλή βιάστηκε να ψηφίσει ομόφωνα ένα νόμο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές δυσκολίες της εφαρμογής του.

Ενδεικτικό αυτού είναι ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ορίσει μια ημερομηνία εφαρμογής του νόμου για να δοθεί χρόνος να διευθετηθούν κομβικής σημασίας θέματα όπως αυτό της εισπρακτικής αρχής. Από την άλλη η κυβέρνηση φαίνεται να είναι απούσα από αυτή την ιστορία.

Είναι σαφές πως για να προχωρήσει το θέμα θα πρέπει να τροποποιηθούν νόμοι και άλλων τμημάτων του κράτους.

Εάν θα εισπράττει ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, εάν θα εισπράττει το Κτηματολόγιο, ο Έφορος Φορολογίας, ο Έφορος Εταιρειών χρειάζονται τροποποιήσεις νόμων.

Μέχρι τώρα η στήριξη, που έχει προσφερθεί με τη σύμφωνο γνώμη όλων των κομμάτων στους πρόσφυγες δεν μπορεί να εισπραχθεί πόσο δε μάλλον να αποδοθεί.

Ειρήσθω εν παρόδω θα πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα με ποιο τρόπο θα αποδίδεται αυτή η στήριξη.

Ποια μορφή θα έχει εάν θα είναι και πέραν της βοήθειας για τις σπουδές των παιδιών προσφύγων, σε ποιούς θα διοχετευθεί, με ποιά κριτήρια και πόσα λεφτά θα δίνονται;

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ