Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναθεωρεί τις προβλέψεις του για την κυπριακή οικονομία

Η πρόβλεψη για το 2021 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε προς τα κάτω αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2021, προχώρησε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο αναμένει τώρα ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ να ανέλθει στο 3,3% για το τρέχον έτος, από 3,7% που προέβλεπε τον περασμένο Φεβρουάριο, και στο 3,6% το 2022.
 
Η πρόβλεψη για το 2021 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, σύμφωνα με το ΚΟΕ,  «αντικατοπτρίζοντας τη μικρότερη από την προβλεπόμενη συρρίκνωση το 2020 αλλά και την αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας τον Ιανουάριο».
 
Παράλληλα, το ΚΟΕ τονίζει πως «η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει αυξημένη λόγω παραγόντων που σχετίζονται με την πανδημία, όπως η αύξηση των κρουσμάτων μετά την επαναδραστηριοποίηση οικονομικών τομέων τον Μάρτιο, η παρουσία νέων μεταλλάξεων του ιού και η πορεία των εμβολιασμών».
 
«Πιθανοί κίνδυνοι για δυσμενέστερες από τις προβλεπόμενες προοπτικές απορρέουν από ανατροπές στην επανεκκίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων και νέα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας», υπογραμμίζει.
 
Αναφορικά με την πορεία της εξωτερικής ζήτησης για το κυπριακό τουριστικό προϊόν, το ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ότι «επίσης, ελλοχεύει κινδύνους, αφού εξαρτάται από τις επιδημιολογικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών, στην Κύπρο και το εξωτερικό».
 
Προσθέτει πως επιβράδυνση στον ρυθμό των εμβολιασμών στην Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και νέα κύματα λοιμώξεων ίσως να επιδεινώσουν τις οικονομικές προοπτικές.
 
Άλλοι κίνδυνοι για τις προοπτικές, σύμφωνα με το ΚΟΕ, «σχετίζονται με ενδεχόμενες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και πιθανή εκ νέου κλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενόσω η πανδημία παραμένει».
 
Σημειώνει πως βραδεία πρόοδος στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αβεβαιότητα γύρω από το πλαίσιο των εκποιήσεων πιθανόν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της χώρας, να εντείνουν ευπάθειες της οικονομίας και να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές.
 
Όσον αφορά σε καλύτερες προοπτικές από τις προβλεπόμενες, το ΚΟΕ τονίζει πως μπορούν να διαμορφωθούν από ενίσχυση της οικονομικής εμπιστοσύνης και της ζήτησης λόγω επιτάχυνσης των εμβολιασμών στην Κύπρο και την ΕΕ και σταθερής βελτίωσης των επιδημιολογικών συνθηκών.
 
Επιπλέον, αναφέρει ότι οι θετικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα από εγχώρια και ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής στήριξης «ίσως να αποδειχθούν ισχυρότερες από αυτές που αποτυπώνονται στους διαθέσιμους δείκτες».
 
Τέλος, το ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ότι ο πληθωρισμός για το 2021 και 2022 προβλέπεται να αυξηθεί στο 0,9% και 1,5% αντίστοιχα, καθώς η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ