Βρετανικές επενδυτικές συρρέουν στην Κύπρο

Βρετανικές εταιρείες συρρέουν στην Κύπρο κάτω από το καθεστώς προσωρινών αδειών TPR μετά το Brexit.

Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySec) έχει λάβει 96 αιτήσεις από εταιρείες επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το καθεστώς προσωρινών αδειών (TPR) μετά το Brexit, αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας International Adviser.

Η CySec είπε ότι από τις 96 αιτήσεις, επτά «κρίθηκαν ως απαράδεκτες με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του TPR» και μία αποσύρθηκε.

Το TPR δεν απαιτεί φυσική παρουσία στην Κύπρο για εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου όταν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους με βάση το νησί.

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, μετά την οποία πρέπει να σταματήσουν οι υπηρεσίες ή να υπάρξει παρουσία στο νησί. Η προθεσμία υποβολής ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2020, αλλά παρατάθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Η CySec είπε: «Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να συμβουλευτούν το Κέντρο Πληροφόρησης Brexit, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της απρόσκοπτης πλοήγησης των πληροφοριών που σχετίζονται με το Brexit και στην υποστήριξη της συμμόρφωσης των ενδιαφερομένων με τις νομικές τους υποχρεώσεις.»

Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη ενισχύσει την παρουσία τους στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της EFG International, η οποία έλαβε κανονιστικές άδειες από την CySec και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (CBC).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ