Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες αναπτύξεις της Κύπρου (εικόνες)

Μεγάλο αφιέρωµα για 20 µεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις αξίας αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου παρουσιάζει στο τεύχος Οκτωβρίου το Economy Today.

Του Σωκράτη Ιωακείμ

Πρόκειται στην ουσία για µεγάλα έργα, τα οποία είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα είτε βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης και αφορούν εµπορικά κέντρα, ξενοδοχειακές µονάδες, µαρίνες, µεικτές αναπτύξεις, γήπεδα γκολφ, τα οποία δίνουν ώθηση στην αναπτυξιακή εικόνα της Κύπρου, αναθερµαίνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, δίνουν ώθηση στην απασχόληση και συµβάλλουν στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος στο νησί µας. 

Oι προοπτικές της κυπριακής οικονοµίας είναι ευοίωνες όπως ανέφερε στο Economy Today ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Μεγάλων Αναπτύξεων Κύπρου Ανδρέας ∆ηµητριάδης. «Η ιδιότητα του κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο, η γεωγραφική θέση, το κλίµα, ο πολιτισµός και το επίπεδο των υπηρεσιών στην Κύπρο, σε συνδυασµό µε το επικείµενο Brexit και το γεγονός πως το νησί µας παραµένει πολιτικά η πιο σταθερή και ασφαλής χώρα στην ευρύτερη περιοχή, µάς καθιστούν δυνητικά έναν ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προορισµό. Παρ’ όλα αυτά, έχουµε ακόµα δρόµο µπροστά µας µέχρι να φθάσουµε στα επιθυµητά επίπεδα. Για να είµαστε σε θέση να ανταποκριθούµε αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις του αύριο και να είµαστε ανταγωνιστικοί σε ένα ολοένα αυξανόµενο έντονο διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει να εστιάσουµε στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας και στη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος», υπογράµµισε.

Προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, ο κ. Δηµητριάδης ανέφερε ότι στη διαδικασία αυτή η ολοκλήρωση µεγάλων αναπτυξιακών έργων µπορεί να προσφέρει πολλαπλά και ουσιαστικά οφέλη, συµβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια επίτευξης βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης. «Συγκεκριµένα, τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία πολλές φορές σχεδιάζονται σε συνεργασία µε µεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία του εξωτερικού, συµβάλλουν στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και σχεδιαστικών καινοτοµιών, βοηθώντας την Κύπρο να αναπτυχθεί και σε αυτούς τους τοµείς. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας τόσο κατά την υλοποίησή τους όσο και µε την αποπεράτωσή τους, δίνοντας έτσι επιπρόσθετη δυναµική στην οικονοµία, αποφέροντας σηµαντικά φορολογικά έσοδα στα κρατικά ταµεία», είπε.
Όπως εξήγησε ο κ. Δηµητριάδης, κάθε ένα από τα έργα αυτά, λόγω µεγέθους και ποιότητας, ιδιαίτερα όταν ολοκληρώνονται, γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές µας στους διεθνείς οικονοµικούς κύκλους. «Αυτό αποδείχθηκε ήδη από την υλοποίηση της Μαρίνας Λεµεσού και την έναρξη των κατασκευαστικών έργων της Μαρίνας Αγίας Νάπας, καθώς και του πολυθεµατικού καζίνου στη Λεµεσό. Είναι η καλύτερη προβολή για τις δυνατότητες της Κύπρου ως επενδυτικού προορισµού και συµβάλλουν παράλληλα στην προσπάθεια εµπλουτισµού του τουριστικού µας προϊόντος και στην καταπολέµηση της εποχικότητας», σηµείωσε.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Μεγάλων Αναπτύξεων ανέφερε ακόµη ότι η προώθηση µεγάλων αναπτυξιακών έργων και η προσέλκυση σοβαρών και ποιοτικών ξένων επενδύσεων πρέπει να αποτελεί έναν διαχρονικό στόχο για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. «Η διαδικασία αυτή, όµως, απαιτεί, µεταξύ άλλων, εγρήγορση, συνεργασία, σωστό προγραµµατισµό και δηµιουργικότητα, αφού οι ξένοι επενδυτές επιζητούν ένα ελκυστικό και σταθερό περιβάλλον. Πάγια θέση του Συνδέσµου Μεγάλων Αναπτύξεων είναι ότι η ολοκλήρωση της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας αποτελεί µονόδροµο, για να εισέλθει η Κύπρος σε τροχιά µακροχρόνιας ανάπτυξης. Ο εκσυγχρονισµός νοµοθεσιών, ο καθορισµός µόνιµων φορολογικών, πολεοδοµικών και άλλων επιχειρηµατικών κινήτρων, η υλοποίηση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων και η πλήρης καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελούν µερικές από τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, στις οποίες επιβάλλεται να προχωρήσουµε, προκειµένου να καταστήσουµε την Κύπρο επιχειρηµατικά εξωστρεφή, καινοτόµα, και ανταγωνιστική», κατέληξε. 

«ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΑΜΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Invest Cyprus Μιχάλης Μιχαήλ, που µίλησε στο Economy Today, τόνισε ότι η κυπριακή οικονοµία πέρασε µέσα από συµπληγάδες τα προηγούµενα χρόνια, καταφέρνοντας, ωστόσο, να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. «Πέρα από τις συνεχόµενες αναβαθµίσεις της κυπριακής οικονοµίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, τα µειωµένα ποσοστά ανεργίας και τις θετικές µακροοικονοµικές προβλέψεις, οι προοπτικές της χώρας επιβεβαιώνονται και µέσα από την εισροή των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων», είπε.

Προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα ο κ. Μιχαήλ τόνισε ότι η χώρα µας προσφέρει ένα ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κύπρο, για να επενδύσουν λόγω της εύκολης πρόσβασης που προσφέρει στις αγορές και ειδικά σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. «Όπως επίσης για το ελκυστικό φορολογικό της καθεστώς, το χαµηλό κόστος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και την εξαιρετική ποιότητα ζωής που προσφέρει», τόνισε.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΨΕΙ BREXIT
Ενόψει Brexit, σύµφωνα πάντα µε τον Πρόεδρο του Invest Cyprus, διαφαίνονται ακόµη µεγαλύτερες δυνατότητες για ανάδειξη της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισµού. «Οι ενέργειες του Κυπριακού Οργανισµού Προώθησης Επενδύσεων επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τη χώρα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να προσελκύσει επενδύσεις µε προστιθέµενη αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισµός συνεχίζει να εργάζεται για την προώθηση των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων, που θα αναβαθµίζουν τη χώρα µας ως επενδυτικό προορισµό αριστείας και θα διευκολύνουν όλες τις πτυχές της επιχειρηµατικής δραστηριότητας», κατέληξε.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

NICOSIA MALL-ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ


Το Nicosia Mall που βρίσκεται στα δηµοτικά όρια της Λακατάµιας, αναµένεται να λειτουργήσει το τελευταίο τρίµηνο του 2018. Ξεπερνά τα 82.000 τ.µ. και θα φιλοξενεί πέραν των 150 καταστηµάτων. Ο µοντέρνος σχεδιασµός του, οι σύγχρονες υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις του, καθώς και ο περιβαλλοντικά φιλικός χαρακτήρας του, είναι σίγουρα τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει, σε συνδυασµό µε τις πολυάριθµες επιλογές για αγορές, φαγητό και ψυχαγωγία που θα προσφέρει. Θα περιλαµβάνει 1700 χώρους στάθµευσης µε το συνολικό κόστος της επένδυσης να ξεπερνά τα €150 εκατ., γεγονός που κατατάσσει το Nicosia Mall πρώτο στη λίστα των µεγαλύτερων επενδύσεων στη Λευκωσία αυτήν την περίοδο. Με την ολοκλήρωση του έργου θα δηµιουργηθούν πέραν των 1200 θέσεων εργασίας, γεγονός που θα συµβάλει σηµαντικά στην άνοδο του γενικού δείκτη απασχόλησης. Μερικά από τα brands που κλείδωσαν θέση στο Mall είναι τα Mango, TopShop, The North Face, Famous Sports, Calvin Klein Jeans, Υπεραγορά Αθηαινίτης, Ocean Basket, Pizza Hut, Coffee Berry, Café Nero, Zorbas Bakeries. Το 51% του Nicosia Mall ανήκει στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία επέλεξε να µην αφήσει το έργο ηµιτελές, χωρίς εµπορική αξία, αλλά να επενδύσει σε αυτό και να µετατρέψει ένα πρόβληµα σε ευκαιρία. 

«360»-Ο ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ ΤΗΣ CYFIELD ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ


Η ανέγερση του κτηρίου «360» που ανήκει στην 101 Development Ltd έχει φτάσει στους 20 από τους συνολικά 34 ορόφους της κατασκευής του. Η εργολαβία του κτηρίου γίνεται από τον όµιλο Cyfield, ο οποίος έχει στη διάθεσή του όλα τα µέσα εξειδίκευσης, τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία για την κατασκευή και αποπεράτωση του έργου. Οι εργασίες για το «360» άρχισαν τον Αύγουστο του 2016 και οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο εργάζονται µε ευρωπαϊκούς και αµερικανικούς ρυθµούς λόγω της µεγάλης εµβέλειας του κτηρίου. Με εντυπωσιακό, για τα δεδοµένα της Κύπρου, ύψος 135 µέτρων και 34 ορόφους, εκ των οποίων οι 27 είναι οικιστικοί, το «360» προσφέρει θέα 360 µοιρών, ενώ θα παρέχει και ολοκληρωµένες υπηρεσίες διαβίωσης, ασφάλεια και τελευταίας λέξης τεχνολογία, πισίνα, γυµναστήριο, σπα και υπηρεσίες θυρωρού στους ενοίκους του. Η ανάπτυξη αυτή στο κέντρο της Λευκωσίας αναµένεται να έχει τεράστια συµβολή στην αναζωογόνηση της πρωτεύουσας, αποτελώντας ένα σύγχρονο στολίδι στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, η εν λόγω κατασκευή θα αποτελέσει ένα σύγχρονο οικιστικό έργο και έναν µοντέρνο εµπορικό προορισµό. Στόχος της εταιρείας 101 Development Ltd είναι η ανέγερση διαµερισµάτων, τα οποία θα απευθύνονται κυρίως σε Κύπριους, αλλά και ξένους αγοραστές. Οι δηµιουργοί του έργου επενδύουν στη µοναδικότητά του, τονίζοντας ότι πέραν από έργο ανάπτυξης, θα αποτελέσει ταυτόχρονα παρατηρητήριο και αξιοθέατο της πόλης. Ο οικιστικός ουρανοξύστης, ο οποίος θα γίνει το σηµείο αναφοράς της Λευκωσίας, αναµένεται να παραδοθεί το 2019.

CENTRAL PARK RESIDENCE-ΤΟ «ΑΔΕΛΦΑΚΙ» ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το Central Park Residence, το οποίο θεωρείται το «αδελφό» έργο του Olympic Residence, των δίδυµων πύργων της Λεµεσού, υποδέχθηκε τους µόνιµους και τους προσωρινούς κατοίκους του στις 15 Σεπτεµβρίου του 2018. Οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του παλιού ΓΣΠ στη Λευκωσία, κράτησαν τρία περίπου χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πωλήσεις των πολυτελών διαµερισµάτων βρίσκονται στο ζενίθ, καθώς έχει ήδη διατεθεί το 90%, δηλαδή 47 διαµερίσµατα, ενώ µόλις 7 είναι διαθέσιµα για πώληση. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι το έργο διαθέτει διαµερίσµατα προς ενοικίαση µικρής και µεγάλης διάρκειας (short term and long term). Ήδη η δηµοφιλής πλατφόρµα ενοικίασης καταλυµάτων (booking.com) έχει προσθέσει το έργο στην ιστοσελίδα της. Οι εγκαταστάσεις πέντε αστέρων περιλαµβάνουν υδροµασάζ µε εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα, εκπληκτικό σπα που περιλαµβάνει κλασικό ρωµαϊκό λουτρό, σύγχρονο γυµναστήριο, µπαρ και 24ωρη υπηρεσία θυρωρείου. Γενικότερα, το Central Park Residence θα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου πολυτελείας για µόνιµους και προσωρινούς κατοίκους. Το νέο ψηλό κτήριο της Λευκωσίας ανεγέρθηκε από τη Marfields Enterprises, την κατασκευάστρια εταιρεία του Olympic Residence, των δίδυµων πύργων της Λεµεσού. Το κοµψά σχεδιασµένο οικιστικό έργο που βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας, χαρακτηρίζεται από έντονο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, ενώ η κατασκευή του βασίστηκε στα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το κόστος του έργου της Olympic Group άγγιξε τα €50 εκατ.

ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2013-2018

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Συµφωνία πώλησης µη εξυπηρετούµενων δανείων ύψους €2,7 δισ. στην Apollo Global, µε έδρα τις Ηνωµένες Πολιτείες, έναντι €1,4 δισ. 
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Επένδυση €1 δισ. στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από τον Αµερικανό δισεκατοµµυριούχο Wilbur Ross και άλλους επενδυτές το 2014.
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €100 εκατ., µε την οποία το αµερικανικό fund Third Point, η Wargaming Net και η Δήµητρα Επενδυτική απέκτησαν το 75% του µετοχικού κεφαλαίου.
• Τράπεζα Πειραιώς: Εξαγορά από τον Λιβανέζο επενδυτή Maourice Sehnaoui µαζί µε άλλους επενδυτές το 2016.
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Πώληση πακέτου µη εξυπηρετούµενων δανείων ύψους €145 εκατ. στη νορβηγική B2Holding ASA το 2017.

ΛΕΜΕΣΟΣ

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN-Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Το City Of Dreams Mediterranean, η µεγαλύτερη τουριστική επένδυση στην Κύπρο αναµένεται να λειτουργήσει το 2021. Το έργο αποτελεί επένδυση του παγκόσµιου ηγέτη στους τοµείς της ψυχαγωγίας και διασκέδασης Melco και του CNS Group, συνολικού ύψους €550 εκατ. To City of Dreams Mediterranean θα είναι το µεγαλύτερο πολυθεµατικό καζίνο-θέρετρο στην Ευρώπη. Οι εγκαταστάσεις του θα περιλαµβάνουν χώρο παιγνίου µε 136 τραπέζια και 1.200 παιγνιοµηχανές, ξενοδοχείο πέντε αστέρων µε 500 δωµάτια και πολυτελείς επαύλεις, 11 εστιατόρια και καφέ, κέντρο ευεξίας, αθλητικό κέντρο, πισίνες (river woods, surf pool), εµπορικούς χώρους, εξωτερικό αµφιθέατρο και µεγάλους χώρους πρασίνου. Με στόχο να προσελκύει και συνεδριακό τουρισµό, το City of Dreams Mediterranean θα διαθέτει συνεδριακό κέντρο 9.600 τ.µ., στο οποίο θα υπάρχουν και εκθεσιακοί χώροι. Το πρωτοποριακό έργο, σηµείο αναφοράς για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, αναµένεται να προσελκύει επιπλέον 300.000 τουρίστες τον χρόνο και θα προωθήσει την Κύπρο διεθνώς ως συνεδριακό προορισµό. Κατά την ανέγερση του καζίνου-θερέτρου στη Λεµεσό, αναµένεται να εργοδοτηθούν 4.000 άτοµα και µε την ολοκλήρωσή του θα δηµιουργηθούν 2.400 µόνιµες θέσεις εργασίας. Με τη λειτουργία του καζίνου-θερέτρου αναµένεται να δηµιουργηθούν συνολικά 6.500 άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας. Ο αντίκτυπος του έργου στην κυπριακή οικονοµία, µετά το δεύτερο έτος λειτουργίας του, υπολογίζεται στα €700 εκατ. ή στο 4% του ΑΕΠ ετησίως. Το έργο περιλαµβάνει, επίσης, τη λειτουργία τεσσάρων δορυφορικών καζίνων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Αγία Νάπα και Πάφο. 

SOFITEL-ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ


Σε µια έκταση 104.000 τ.µ. στο ανατολικό τµήµα της Λεµεσού, κοντά στο ξενοδοχείο Park Lane (πρώην Meridien) η κοινοπραξία Oxley-Planetvision Properties, θα δηµιουργήσει το πρώτο ξενοδοχείο Sofitel στην Κύπρο, καθώς και τα Limassol Sofitel Branded Residences (διαµερίσµατα πολυτελείας). Το µεγαλεπήβολο έργο της κοινοπραξίας θα αποτελείται από ένα πολυτελές ξενοδοχείο 251 δωµατίων, το οποίο θα πλαισιώνεται από δύο κτήρια 20 ορόφων έκαστο, που θα περιλαµβάνουν 108 διαµερίσµατα. Οι εν λόγω δύο οικιστικοί πύργοι θα ανεγερθούν ως προέκταση του ξενοδοχείου και οι ένοικοί τους θα απολαµβάνουν όλες τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από το ξενοδοχείο Sofitel. Tα ξενοδοχεία Sofitel αποτελούν τη µόνη γαλλική αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων µε παρουσία σε πέντε ηπείρους, µε 120 διευθύνσεις σε σχεδόν 40 χώρες και µε περισσότερα από 30.000 δωµάτια. To έργο αναµένεται να συµβάλει θετικά και στο Κυπριακό Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδηµα, καθώς θα προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη στον τοπικό κλάδο υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας έτσι την τοπική οικονοµία. Αναπτύξεις όπως το Sofitel Limassol αναµένεται να συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, προβάλλοντας την ως ιδανικό προορισµό τόσα για ταξίδια αναψυχής όσο και για επαγγελµατικά ταξίδια. Στόχος αποτελεί το να επαναπροσδιορίσουν την πολυτέλεια µέσα από τρία βασικά στοιχεία, τον σχεδιασµό, την αρχιτεκτονική και τις ειδικές υπηρεσίες. Με βάση το χρονοδιάγραµµα που τέθηκε, το έργο θα ολοκληρωθεί το 2022.

LIMASSOL DEL MAR-ΕΡΓΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ


Δίνοντας προτεραιότητα στις προθεσµίες και στους στόχους παράδοσης εντός του 2019, το Limassol Del Mar, το πλήρως αδειοδοτηµένο αναπτυξιακό έργο, δουλεύει πυρετωδώς προκειµένου να εκπληρώσει όλους τους στόχους που έθεσε. Μετά την υπογραφή της συµφωνίας κατασκευής µεταξύ της κυπριακής εταιρείας Atlas Pantou Co Ltd και των τριών κατασκευαστικών κολοσσών MAN Enterprise, ιταλική ICM Group και CMB Società Cooperativa, η Κοινοπραξία των Οµίλων Λεπτός και Δ. Ζαβός έλαβε αµέσως δράση, τελώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για ένα αποτελεσµατικό και ασφαλές εργοτάξιο µε τη συνεργασία τόσο της αρχιτεκτονικής οµάδας όσο και των τοπικών Αρχών. Η 1η φάση θα ολοκληρωθεί και τα πολυτελέστατα διαµερίσµατα θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους το 2019, ενώ η 2η φάση θα ολοκληρωθεί το 2020. Η 1η φάση περιλαµβάνει την παράδοση του πρώτου πύργου 17 ορόφων, του ισογείου, όπου βρίσκονται τα καταστήµατα, των χώρων στάθµευσης, του τρίτου ορόφου, όπου θα στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες και των διαµερισµάτων του πρώτου πύργου. Το χρονικό πλαίσιο παράδοσης αποτελεί ρεκόρ για την κυπριακή αγορά. Το πολυβραβευµένο Limassol Del Mar είναι ένα διεθνών προδιαγραφών αναπτυξιακό έργο σε µια από τις πιο πολυπόθητες παραλιακές περιοχές της Λεµεσού, µε απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα από όλα τα διαµερίσµατα. Το πρότυπο αυτό αναπτυξιακό έργο αποτελείται από κατοικίες πολυτελείας, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες πέντε αστέρων, καθώς και πολυτελή καταστήµατα και εστιατόρια.

ΤRILOGY LIMASSOL SEAFRONT-Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ CYBARCO


Με τη χρηµατοδότηση του έργου να έχει ήδη εξασφαλισθεί και τις κατασκευαστικές εργασίες να έχουν ξεκινήσει, το Trilogy Limassol Seafront έχει πλέον ξεπεράσει τα €60 εκατ. σε πωλήσεις και κρατήσεις για τα πολυτελή διαµερίσµατα και γραφεία του στους δύο µπροστινούς πύργους, που πρόκειται να ολοκληρωθούν µέχρι τα τέλη του 2021 και τους πρώτους µήνες του 2022. Πρόκειται στην ουσία για τρεις εντυπωσιακούς πύργους, 36, 37 και 39 ορόφων που περιλαµβάνουν πολυτελή διαµερίσµατα, όλα µε θέα στη θάλασσα, ενώ στον West Tower υπάρχουν και υπερσύγχρονοι ευρύχωροι γραφειακοί χώροι, πάλι µε θέα στη θάλασσα. Ο κάθε πύργος συµπληρώνεται µε εγκαταστάσεις spa, που περιλαµβάνουν εσωτερική και εξωτερική πισίνα, χώρους χαλάρωσης, δωµάτια για θεραπείες, σάουνα, χαµάµ και γυµναστήριο, όλα αποκλειστικής χρήσης από τους ιδιοκτήτες. Οι τρεις πύργοι µοιράζονται, επίσης, έναν ιδιωτικό εξωτερικό χώρο 7.500 τ.µ. µε µικρές και µεγάλες πισίνες, pool bar, γήπεδο τένις, παιχνιδότοπο και τοπιοτεχνηµένους κήπους, αλλά και µια δηµόσια πλατεία 6.850 τ.µ. µε ποιοτικά εστιατόρια και καταστήµατα, στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι επισκέπτες. Το έργο φέρει την υπογραφή διεθνώς αναγνωρισµένων αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και επαγγελµατιών ανάπτυξης γης. Η συνολική επένδυση ανέρχεται στα €350 εκ. Η κατασκευή του έργου έχει ήδη ξεκινήσει, µε εργολάβο την Κοινοπραξία της Cybarco, εργοληπτικής εταιρείας του Οµίλου Λανίτη, και της Cebarco, κορυφαίας κατασκευαστικής και µηχανολογικής εταιρείας µε βάση το Μπαχρέιν.

MARR TOWER-ΠΥΡΓΟΣ 110 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ


Το πράσινο φως για περαιτέρω ανάπτυξη του έργου σηµατοδοτεί η εξασφάλιση οικοδοµικής άδειας µε την κατασκευή του νέου κτηρίου να αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Ο πύργος της Λεµεσού, µε την ονοµασία Μarr Tower, θα προσφέρει στους ενοίκους του µια εντυπωσιακή θέα της πόλης 360 µοιρών, µε το επιβλητικό του ύψος να δεσπόζει ανάµεσα στα υπόλοιπα κτήρια της περιοχής. Πιο συγκεκριµένα ο πύργος θα αποτελείται από 65 διαµερίσµατα, ενός, δύο και τριών υπνοδωµατίων, φτάνοντας στα 110 µέτρα ύψος µε 26 ορόφους. Τώρα αν κάποιος θελήσει να αποκτήσει κάποιο διαµέρισµα στον Marr Tower θα πρέπει να γνωρίζει πως θα βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, καθώς τα διαµερίσµατα θα κοστολογούνται από τις €480.0000 για µονάρι, φτάνοντας µέχρι και το €1,5 εκατ. για τριάρι διαµέρισµα. Όλα τα διαµερίσµατα διαθέτουν εκτεταµένες νότιες καλυµµένες βεράντες, µε θέα στη θάλασσα. Είσοδος ασφαλείας, υπηρεσίες θυρωρού, υπόγειο πάρκινγκ, χώροι στάθµευσης για επισκέπτες, πολυτελές κι ευρύχωρο λόµπι, πισίνα, χώροι για ηλιοθεραπεία, καθώς επίσης και pool bar είναι µόνο µερικές από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το νέο έργο. Ταυτόχρονα, θα διαθέτει πλήρως εξοπλισµένο γυµναστήριο, σάουνα, σπα, κήπους, χώρους για παιδιά και γήπεδο τένις, όπως επίσης και αποθηκευτικούς χώρους για κάθε διαµέρισµα.

ΜARCO POLO-ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ


Το νέο αναπτυξιακό έργο της Prime Property Group ονοµάζεται Marco Polo και βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα στη Λεµεσό. Θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, δύο πύργους 25 και 16 ορόφων, 96 διαµερίσµατα και καταστήµατα. Ο 25ώροφος πύργος θα έχει ύψος 109,5 µ. και σε αυτόν θα χωροθετούνται ισόγειο, µεσοπάτωµα και 22 όροφοι οικιστικής χρήσης, γυµναστήριο και αποδυτήρια στο επίπεδο Podium, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις στον 13ο όροφο, υπόγειος χώρος στάθµευσης, πισίνα στην οροφή του πύργου για ιδιωτική χρήση από τους ενοίκους του ρετιρέ. Ο 16ώροφος πύργος θα έχει ύψος 73,5 µ. και σε αυτόν θα χωροθετούνται ισόγειο, µεσοπάτωµα και 12 όροφοι οικιστικής χρήσης, γυµναστήριο και αποδυτήρια στο επίπεδο Podium, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις στον 5ο όροφο, πισίνα στην οροφή του πύργου για ιδιωτική χρήση από τους ενοίκους του ρετιρέ και υπόγειος χώρος στάθµευσης. Η Prime Property Group ιδρύθηκε το 2003 και χάρη στις άριστες υπηρεσίες που προσφέρει σε χιλιάδες πελάτες, τόσο ξένους όσο και ντόπιους, έχει κερδίσει µεγάλη φήµη, κυρίως λόγω της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του υψηλού επιπέδου της. Όραµά της είναι να δηµιουργήσει σχέσεις εµπιστοσύνης, αλλά και µακροπρόθεσµες σχέσεις µε τους πελάτες της. 

THE ICON-TΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ» ΤΩΝ 25 ΟΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΣΜΕΙ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 


Το The Icon από την Imperio αναµένεται να αποτελέσει ένα από τα ψηλότερα κτήρια οικιστικής ανάπτυξης στην Κύπρο, µε πανοραµική θέα στην πόλη και στην ακτογραµµή της Λεµεσού. Ο πύργος συνολικού ύψους 125 µέτρων, ο οποίος αναµένεται να παραδοθεί τον Δεκέµβριο του 2020, θα φιλοξενήσει 54 ειδυλλιακά διαµερίσµατα σε 21 ορόφους, µε πολυτελείς ανέσεις και υπηρεσίες όλο το 24ωρο. To Icon περιλαµβάνει διαµερίσµατα ενός υπνοδωµατίου µέχρι ρετιρέ καθώς και οροφοδιαµερίσµατα, πλήρως εξοπλισµένα µε έπιπλα που σχεδιάστηκαν από την πολυβραβευµένη οµάδα Interior Designers της Imperio. Ένα µοντέρνο εστιατόριο µε εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα της Λεµεσού και µια εντυπωσιακή πισίνα υπερχείλισης, που θα µοιάζει να ενώνεται µε τον ορίζοντα της Μεσογείου, θα αποτελούν τον 10ο όροφο στη νέα πολυώροφη ανάπτυξη στην παραλιακή λεωφόρο της Λεµεσού. 

To The Icon, πέρα από τα πολυτελή διαµερίσµατα, θα διαθέτει επιπλέον χώρους που θα απευθύνονται και στο ευρύ κοινό, από όπου οι επισκέπτες θα µπορούν να απολαύσουν τη µοναδική οµορφιά της ακτογραµµής της πόλης. Η πισίνα που θα µοιάζει να αγγίζει τον ουρανό, θα δηµιουργεί την αίσθηση ότι ο όροφος εκτείνεται πέρα από τα όρια του κτηρίου, προσφέροντας µια µοναδική εµπειρία στους επισκέπτες του pool bar, που θα απολαµβάνουν τη θέα µέσα από τους κήπους του ορόφου. Με την ολοκλήρωση του έργου, το συνολικό κόστος επένδυσης θα υπερβαίνει τα €90 εκ, ενώ έχει ήδη προπωληθεί το 25% των πολυτελών διαµερισµάτων. Περισσότερο ενδιαφέρον δείχνουν πρώτιστα Ρώσοι και Άραβες. Τα πολυτελή διαµερίσµατα αναµένεται να παραδοθούν επιπλωµένα, έτοιµα να υποδεχτούν τους ιδιοκτήτες τους πριν από το τέλος του 2020. Ο κ. Μισιρλής, διευθυντής της Imperio ανέφερε ότι το The Icon, µετά την ολοκλήρωσή του, πολύ εύκολα θα µπορεί να συγκριθεί µε αντίστοιχα έργα παρόµοιου βεληνεκούς σε Λονδίνο, Παρίσι, Μαϊάµι και Νέα Υόρκη. «Πρόκειται», πρόσθεσε, «για ένα εντυπωσιακό σε σχεδιασµό και προδιαγραφές κτήριο που θα κοσµεί την ακτογραµµή της Λεµεσού για τις επόµενες δεκαετίες». Το The Icon έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο UDS Antoniades + Eleftheriou Architects.

LIMASSOL NEO-ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΥΡΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PAFILIA


Τέσσερεις συνολικά πύργους περιλαµβάνει το έργο Limassol Neo, το οποίο προτίθεται να κατασκευάσει η Pafilia στη Λεµεσό και πιο συγκεκριµένα στην παραλιακή Λεωφόρο απέναντι από τον ζωολογικό κήπο της πόλης. Tο έργο περιλαµβάνει τέσσερεις οικιστικούς πύργους 43, 38, 31 και 25 ορόφων αντίστοιχα, µε µέση απόσταση µεταξύ των κτηρίων τα 26 µέτρα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ένας εκ των τεσσάρων πύργων, ξεπερνά σε ύψος το µέχρι στιγµής ψηλότερο κτήριο της Λεµεσού, το 37 ορόφων Limassol One, ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρείας, το οποίο τελεί υπό ανέγερση. Το ύψος του Limassol One ανέρχεται στα 170 µέτρα, ενώ ο 43 ορόφων πύργος του Limassol Neo θα φτάνει τα 173 µέτρα. Σε ό,τι αφορά τους άλλους τρεις πύργους του έργου, το ύψος τους υπολογίζεται στα 148, 121 και 96 µέτρα αντίστοιχα. Το Limassol Neo θα περιλαµβάνει 345 διαµερίσµατα, ενώ στο σχέδιο προβλέπεται, επίσης, η δηµιουργία ζώνης για εµπορικές χρήσεις συνολικού εµβαδού 2100 τ.µ., η οποία θα περιλαµβάνει εστιατόρια και καταστήµατα. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί υπόγειος χώρος στάθµευσης δύο επιπέδων και καλυµµένος χώρος στάθµευσης έξι επιπέδων, οι οποίοι θα µπορούν να φιλοξενήσουν συνολικά 1473 αυτοκίνητα. Στο σχέδιο περιλαµβάνεται, επίσης, η δηµιουργία µεγάλου δηµόσιου χώρου πρασίνου, εµβαδού 3,990 τ.µ. και δηµόσιας πλατείας εµβαδού 4,871 τ.µ., µε τοπιοτεχνηµένους χώρους. Οι εργασίες κατασκευής του Limassol Neo αναµένεται να ξεκινήσουν περί τις αρχές του 2019 και υπολογίζεται να διαρκέσουν µια πενταετία, δηλαδή µέχρι το 2024. Το έργο θα παραδοθεί σε τρεις φάσεις, ενώ το κόστος του αναµένεται να ξεπεράσει τα €250 εκατ. Αρχιτέκτονας του έργου είναι το διεθνούς φήµης γραφείο Woods Bagot.

PARKLANE-ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ COLLECTION RESORT & SPA


Η Parklane Hotels Limited, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του Parklane, Luxury Collection Resort & Spa στη Λεµεσό, ανακοίνωσε την επίσηµη λειτουργία του την άνοιξη του 2019. Η εταιρεία αποτελεί µέλος του Luxury Collection του Marriott International και έχει ως στόχο το θέρετρο να καταστεί ένας πρώτος προορισµός για εύπορες οικογένειες, ζευγάρια και µεµονωµένους ταξιδιώτες. Το πολυτελές θέρετρο βρίσκεται σε 100.000 τ.µ. διαµορφωµένους κήπους µε µια αµµώδη παραλία 300µ. Θα προσφέρει 274 πολυτελή δωµάτια και σουίτες σχεδιασµένες από το Harrods Interiors, όλα µε εκπληκτική θέα στη Μεσόγειο Θάλασσα και στα βουνά του Τροόδους. Το θέρετρο θα προσφέρει µια µεγάλη ποικιλία συναρπαστικών και µοναδικών εγκαταστάσεων, όπως τρεις εξωτερικές πισίνες, πέντε εστιατόρια, δύο µπαρ, παιδικό κλαµπ, πολυτελές σπα, 3 γήπεδα τένις, γήπεδο ποδοσφαίρου και συνεδριακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα το Parklane θα έχει 3.000 τ.µ. παιδική λέσχη και συγκεκριµένα το πάρκο Kidz που θα περιλαµβάνει ένα θεµατικό κάστρο, ένα πειρατικό πλοίο µε νεροτσουλήθρες, παιδικό εστιατόριο alfresco και ένα µίνι γήπεδο ποδοσφαίρου. Ο µοναδικός σχεδιασµός του θερέτρου προσφέρει και σε όσους ταξιδεύουν χωρίς παιδιά ένα χαλαρό περιβάλλον µε αποκλειστικά ενήλικα καταλύµατα στο Lifestyle Wing, µια πισίνα µόνο για ενήλικες και µια ηλιόλουστη βεράντα µε θέα στην παραλία. Παράλληλα το πολυτελές Kalloni Spa εκτείνεται σε 3.000 τ.µ. και διαθέτει δύο υπαίθριες και τρεις εσωτερικές πισίνες θαλασσοθεραπείας, καθώς και 12 αίθουσες θεραπείας και τρεις σουίτες, ενώ υπάρχει και το γυµναστήριο Parkfit που διαθέτει εσωτερική πισίνα και τον τελευταίο εξοπλισµό της Technogym.

ΛΑΡΝΑΚΑ

METROPOLIS MALL-ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ


Τον δρόµο της υλοποίησης παίρνει το Metropolis Mall στη Λάρνακα, ένα έργο, το οποίο είχε περάσει από αρκετές συµπληγάδες µέχρι την εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειών. Το εµπορικό κέντρο που θα ανεγερθεί σε εκκλησιαστική γη, µεταξύ του ΚΕΝ Λάρνακας και του Σταδίου ΓΣΖ, πήρε το πράσινο φως του Υπουργικού Συµβουλίου, το οποίο έλαβε υπ’ όψιν τις εισηγήσεις του Συµβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Η γη, στην οποία θα ανεγερθεί το νέο mall, έχει παραχωρηθεί µε µακροχρόνια σύµβαση ενοικίασης στη νοτιοαφρικανική Acsion. Η ανάπτυξη περιλαµβάνει την ανέγερση εµπορικού κέντρου εµβαδού 40,000 τ.µ. µε εµπορικά καταστήµατα, υπεραγορά, χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας και κινηµατογράφους. Το ισόγειο του κτηρίου θα αποτελείται από 100 καταστήµατα ένδυσης, υπόδησης, παιδικά, αθλητικά, οπτικά είδη, χώρο ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αίθουσες κινηµατογράφου, εστιατόρια, καφετέριες, παιδότοπο, υπεραγορά, πολυκατάστηµα, όπως επίσης και χώρο στάθµευσης. Στο υπόγειο θα υπάρχει, επίσης, χώρος στάθµευσης και αποθηκευτικοί χώροι. Ο χώρος ενοικίασης φτάνει τα 30,000 τ.µ., οι χώροι στάθµευσης ανέρχονται στους 1,450, οι πράσινοι χώροι στα 18,000 τ.µ, ενώ το έργο ανεγείρεται σε συνολική έκταση 82,000 τ.µ. Υπολογίζεται ότι για τις ανάγκες του Metropolis Mall θα δηµιουργηθούν περίπου 1,100 νέες θέσεις εργασίας.

RADISON BLU-ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ


Το Radisson Blu είναι το 16ώροφο κτήριο που έχει στόχο να αλλάξει την ποιότητα του τουριστικού ρεύµατος, επιζητώντας ταυτόχρονα να δηµιουργήσει προοπτικές για νέες επενδύσεις. Το νέο ξενοδοχείο της Λάρνακας διαθέτει 106 δωµάτια, εκ των οποίων τα 52 είναι σουίτες, έκτασης 56 τ.µ. Οι σύγχρονοι και υψηλής αισθητικής χώροι του Radisson Blu υπόσχονται στους επισκέπτες την απόλυτη luxury εµπειρία. Τα πολυτελή, ευρύχωρα και ιδανικά διακοσµηµένα δωµάτια είναι σχεδιασµένα, για να φιλοξενήσουν ακόµα και τον αυστηρότερο επισκέπτη. Minimal λεπτοµέρειες, πίνακες µοντέρνας τέχνης και γήινα χρώµατα χαρακτηρίζουν τους χώρους. Το υπερπολυτελές συγκρότηµα φιλοξενεί µια πανέµορφη πισίνα, ένα άρτια εξοπλισµένο γυµναστήριο, sauna, steam room και άλλες εγκαταστάσεις spa. Στο all day restaurant, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν γεύσεις και ιδιαίτερα ποτά από το πλούσιο µενού. Στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται και τα 10 πολυτελή meeting rooms, όπως και η µεγάλη αίθουσα συσκέψεων χωρητικότητας µέχρι 300 άτοµα, που εξυπηρετούν τις επαγγελµατικές ανάγκες των επισκεπτών µε τον καλύτερο τρόπο. Το Radisson Blu, ως το πρώτο business ξενοδοχείο στην Κύπρο, έχει ήδη προσελκύσει τουρίστες από την Ιορδανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Ρωσία, αλλά και µεγάλους επιχειρηµατίες από τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και τη Ρωσία, αλλάζοντας θετικά το προφίλ της Λάρνακας. Το υπερπολυτελές ξενοδοχείο αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες οικονοµικές επενδύσεις στη Λάρνακα και είναι δηµιούργηµα του Radisson Hotel Group, µιας από τις γνωστότερες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσµο που δραστηριοποιείται σε όλες τις ηπείρους µε 1.400 ξενοδοχειακές µονάδες. Η Quality Group, µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες επένδυσης και ανάπτυξης γης στην Κύπρο, είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου και τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η ηγέτιδα εταιρεία στο hotel management and operations, Sunnyseeker Hotels. Η υψηλή αισθητική και η κορυφαία αρχιτεκτονική του κτηρίου το έχουν τοποθετήσει στα top κτήρια της Λάρνακας από την πρώτη µέρα λειτουργίας του.

ΠΥΡΓΟΙ ΣΤΙΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥ∆ΕΣ-ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ €170 ΕΚΑΤ.


Στη Λάρνακα την ανέγερση δύο πύργων στις Φοινικούδες σχεδιάζει ο Ρώσος πολυεκατοµµυριούχος Νικολάι Ποταπένκο, στον χώρο που σήµερα λειτουργεί το καφεστιατόριο Hobos. Σύντοµα αναµένεται να εξασφαλιστεί η πολεοδοµική άδεια και µέχρι το τέλος του χρόνου να εξασφαλιστεί η οικοδοµική άδεια και τον Απρίλιο του 2019 να αρχίσουν τα κατασκευαστικά έργα, ενώ η ολοκλήρωσή του θα χρειαστεί περίπου δυόµισι χρόνια. Η επένδυση θα συµπεριλαµβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο δυναµικότητας 100 δωµατίων, µε δύο εστιατόρια, δύο πισίνες (η µία στην οροφή του κτηρίου και η άλλη εσωτερική) και spa. Το δεύτερο κτήριο, που θα είναι 30 ορόφων, θα διαθέτει 148 πολυτελή διαµερίσµατα, καθώς και τρία πολυτελή σπίτια (τα λεγόµενα Penthouses) στην οροφή. Στο ίδιο κτήριο θα συµπεριλαµβάνεται και Business Center, δηλαδή γραφεία. Το όλο έργο θα διαθέτει συνολικά 440 χώρους στάθµευσης και το συνολικό κόστος εκτιµάται ότι θα φτάσει τα €170 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και του εξωραϊσµού της πλατείας Κίµωνος, µπροστά από το πεντάστερο ξενοδοχείο. Η εταιρεία του Ρώσου επενδυτή, η Lanomex Development Ltd, φιλοδοξεί ν’ αλλάξει άρδην την εικόνα του παραλιακού µετώπου της Λάρνακας.

ΠΑΦΟΣ

EAGLE PINE GOLF RESORT-ΕΠΕΝΔΥΣΗ €450 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ARISTO DEVELOPERS


Το µοναδικού σχεδιασµού Eagle Pine Golf Course και Resort αναµένεται να προσελκύσει γκολφερς όλων των εθνικοτήτων και αγοραστές πολυτελών κατοικιών. Τοποθετηµένο βορειοδυτικά της ραγδαία εξελισσόµενης και κοσµοπολίτικης πόλης της Λεµεσού, µερικά µόνο χιλιόµετρα από το Casino και τη Μαρίνα Λεµεσού, το Eagle Pine Golf Resort διαθέτει άµεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδροµο Λεµεσού-Πάφου µε απόσταση οδήγησης από την παραλία και το κέντρο της Λεµεσού λιγότερη από 20 λεπτά. Το έργο γειτνιάζει των κοινοτήτων Παραµαλιού και Αγίου Αµβροσίου. Η σύνδεσή του µε τα διεθνή αεροδρόµια της χώρας είναι ιδιαίτερα εύκολη µε απόσταση οδήγησης από τον διεθνή αερολιµένα Πάφου 30 λεπτά και 40 λεπτά από τον διεθνή αερολιµένα Λάρνακας.

Σχεδιασµένο σε µια έκταση γης που υπερβαίνει το 1,700,000 τ.µ., το Eagle Pine Golf Resort περιλαµβάνει:

• Γήπεδο γκολφ 18 οπών.
• Ένα πολυτελέστατο golf club που συνδυάζει τη µοντέρνα µε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
• Μπουτίκ ξενοδοχείο 80 δωµατίων/σουίτων µε πισίνες, υπηρεσίες spa, εστιατόρια διεθνούς γκουρµέ κουζίνας, προσφέροντας, παράλληλα, πολυάριθµες ετικέτες διακεκριµένων κρασιών.
• Εµπορικό κέντρο µε καταστήµατα όλων των ειδών.
• Μια µεγάλη οικιστική ανάπτυξη, αποτελούµενη από 676 ξεχωριστά οικόπεδα για οικοδόµηση τόσο ανεξάρτητων επαύλεων όσο και διαφορετικών συγκροτηµάτων διαµερισµάτων διαφόρων µεγεθών και µεζονετών.

Το έργο είναι έτοιµο να κατασκευαστεί, έχοντας εξασφαλίσει τις άδειες για το γήπεδο γκολφ, το club house, το οδικό δίκτυο και τα έργα υποδοµής, καθώς επίσης και για τον διαχωρισµό της γης προς ανάπτυξη. Οι αιτήσεις για αδειοδότηση της κατασκευής του ξενοδοχείου και της εµπορικής ανάπτυξης είναι έτοιµες προς υποβολή, ενώ οι άδειες για τα έργα της οικιστικής ανάπτυξης θα τύχουν επεξεργασίας σύµφωνα µε τον σχετικό κατασκευαστικό προγραµµατισµό. Το σύνολο της ανάπτυξης, κόστους €450 εκατ., υπερβαίνει τα 200,000 τ.µ. καλυµµένων χώρων µε τον ολικό συντελεστή κάλυψης να µην ξεπερνά το 12%.

ΤΗΕ EDEN PENINSULA RESORT-ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ


Το έργο The EDEN Peninsula Resort***** βρίσκεται στην περιοχή της Γεροσκήπου, στην Πάφο. Απέχει µόλις 15 χιλιόµετρα από τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Πάφου και είναι τοποθετηµένο παραλιακά, πάνω σε µια µοναδική χερσόνησο έκτασης 7,5 εκταρίων. Αποτελείται από µια τουριστική ανάπτυξη πέντε αστέρων, η οποία θα προσφέρει πανοραµική θέα της θάλασσας από τους 13 ορόφους της. Η υπερπολυτελής ξενοδοχειακή µονάδα θα διαθέτει 168 δωµάτια και 53 επώνυµα διαµερίσµατα, συνολικού εµβαδού 46,300 τ.µ. Το έργο θα αποτελείται, επίσης, από δύο οικιστικά κτήρια, τα οποία θα ανεγερθούν δίπλα στο ξενοδοχείο, σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. Τα δύο κτήρια θα φιλοξενούν στους 12 ορόφους τους 122 πολυτελή διαµερίσµατα, συνολικού εµβαδού 27,800 τ.µ. Το έργο θα παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα χρήσης του Κέντρου Εκδηλώσεων και Ψυχαγωγίας που θα ανεγερθεί δίπλα στο ξενοδοχείο, ενώ τόσο οι διαµένοντες όσο και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάµεσα σε χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ κ.λπ.), απολαµβάνοντας παράλληλα τις αναπτυγµένες τουριστικές υποδοµές που παρέχει η ευρύτερη περιοχή. Το EDEN Peninsula Resort***** έχει ήδη αποκτήσει την απαραίτητη πολεοδοµική άδεια και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης από την εταιρεία ATUM Developments ltd., µε επενδυτή τον Sandor Kenyeres. Εµπίπτει στην ευρύτερη ανάπτυξη EDEN City Cyprus, η οποία, στο σύνολό της υπολογίζεται ότι θα δηµιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη αναµένεται να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για τον κυπριακό τουρισµό και πηγή ανάπτυξης για την περιοχή της Πάφου και την οικονοµία της χώρας.

SUN CITY SPA RESORT & RESIDENCES-ΤΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ» ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


Με τη συµµετοχή Κινέζων επενδυτών, η επένδυση των €50 εκατ. αναβαθµίζει σηµαντικά το τουριστικό προϊόν της ελεύθερης επαρχίας Αµµοχώστου, έχοντας χαρακτηρισθεί ως το «διαµάντι» της περιοχής. Η µεικτή ανάπτυξη, αποτελούµενη από ξενοδοχειακές µονάδες και διαµερίσµατα, στην παραλία της Αγίας Θέκλας στον ∆ήµο Σωτήρας, υλοποιείται από την Giovani Developers και την κινεζικής ιδιοκτησίας Jimchang Cyprus Developing Company Ltd. To έργο, το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019, θα αποτελείται από τρεις υποδοµές. Συγκεκριµένα, θα υπάρχει ξενοδοχειακή µονάδα πέντε αστέρων, 15.930 τ.µ., 203 δωµατίων/406 κλινών, αποτελούµενη από υπόγειο, ισόγειο και πέντε ορόφους. Θα υπάρχει, επίσης, σύµπλεγµα 44 τουριστικών διαµερισµάτων του ενός υπνοδωµατίου, τα οποία θα βρίσκονται σε τετραώροφο κτήριο µε υπόγειο. Τέλος, ένα τουριστικό συγκρότηµα µε 11 πολυτελείς κατοικίες των τριών υπνοδωµατίων, συνολικού εµβαδού 1.440 τ.µ., θα χωροθετηθεί στο νότιο µέρος της ανάπτυξης. Η αρχιτεκτονική µελέτη έχει γίνει µε βάση τον σεβασµό στο περιβάλλον. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µιλώντας κατά την τελετή εγκαινίων του γραφείου του οµίλου Jim Chang Global Corporation Group στο Παραλίµνι, ο CEO του Οµίλου, Tommy Chen, αποκάλυψε ότι στο προσεχές µέλλον θα επεκταθούν οι επενδύσεις της εταιρείας µε τη δηµιουργία του Sun City 2, του Sun City Mall και supermarkets. Με τη λειτουργία του project θα ανοίξουν συνολικά 150 νέες θέσεις εργασίας, βοηθώντας ουσιαστικά και την τοπική κοινωνία. Το έργο να σηµειωθεί βρίσκεται σε απόσταση 600 µέτρων από τη µαρίνα Αγίας Νάπας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

MΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ €300 ΕΚΑΤ.


Η µαρίνα που αναµένεται να στοιχίσει περίπου €300 εκατ. θα παραδοθεί το καλοκαίρι του 2019 σε λειτουργήσιµη κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται τα έργα των οικιστικών επαύλεων και των δύο πύργων. Η µαρίνα Αγίας Νάπας βρίσκεται ανάµεσα στις παραλίες Αγίας Θέκλας και Μακρονήσου, προνοεί την κατασκευή 190 πολυτελών διαµερισµάτων σε δύο εντυπωσιακούς πύργους, 29 πολυτελών επαύλεων, µαρίνας µε δυνατότητα ελλιµενισµού και παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών σε 600 σκάφη, ναυπηγείου και µιας σειράς από επιλεγµένα καταστήµατα και εστιατόρια που θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ανέσεις στους διαµένοντες και επισκέπτες του έργου. Η µαρίνα θα είναι σηµείο εισόδου στην Κυπριακή Δηµοκρατία και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδοµές, δηλαδή τελωνείο, Αστυνοµία, γραφείο µετανάστευσης, κτηνιατρικές και υγειονοµικές υπηρεσίες. Το οικιστικό κοµµάτι θα είναι έτοιµο µεταξύ 2020-2021, ενώ ολόκληρο το έργο κτίζεται σε µια περιοχή 350 περίπου χιλιάδων τ.µ. Οι επαύλεις κτίζονται σε γη που φτάνει τα 700 τ.µ. και η τιµή τους αρχίζει από €4,5 εκατ. και άνω. Τόσο τα διαµερίσµατα όσο και οι επαύλεις θα πωληθούν υπό το καθεστώς της ενοικίασης για 125 χρόνια µε δικαίωµα ανανέωσης. Τα σκάφη που θα φιλοξενούνται στη µαρίνα Αγίας Νάπας θα αρχίζουν από 10 και θα φτάνουν µέχρι τα 75 µέτρα. Η µαρίνα θα έχει χωρητικότητα 400 σκαφών στον εξωτερικό της χώρο, ενώ άλλα 200 σκάφη θα φιλοξενούνται σε κλειστούς χώρους ελλιµενισµού. Η εκβάθυνση της λιµενολεκάνης έχει ολοκληρωθεί κατά 100%. Για την εκβάθυνση, έφτασε στην Κύπρο για πρώτη φορά, ειδικό µηχάνηµα, που είναι το τρίτο µεγαλύτερο µηχάνηµα στον κόσµο, το οποίο ολοκλήρωσε την εργασία του σε λιγότερο από έξι µήνες.

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ


Στις 15 Ιανουαρίου 2018 υπεγράφησαν µεταξύ του υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και της εταιρείας PMV Maritime Holdings Ltd τα συµβόλαια για την πολυαναµενόµενη µαρίνα Παραλιµνίου. Ένα έργο, το οποίο αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον ∆ήµο Παραλιµνίου, καθώς θα συµβάλει στην αναβάθµιση της τουριστικής υποδοµής της επαρχίας Αµµοχώστου και στην προώθηση του ναυτικού τουρισµού στην Κύπρο, γενικότερα. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων πολεοδοµικών αδειών. Εάν οι συγκεκριµένες άδειες ληφθούν εγκαίρως, δεν αποκλείεται η πρώτη φάση του έργου να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2021. Η µαρίνα Παραλιµνίου θα κατασκευαστεί στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Αγίου Νικολάου, στο Παραλίµνι, σε κρατικό χερσαίο και θαλάσσιο χώρο και θα είναι δυναµικότητας 300 περίπου σκαφών. Βάσει της συµφωνίας, η PMV Maritime Holdings Ltd θα διαχειρίζεται τη µαρίνα για 125 χρόνια. Το κόστος του έργου υπολογίζεται περίπου στα €110 εκατ. Πέραν της ιδιοκτήτριας εταιρείας PMV Maritime Holdings Ltd, συνεργάτες στο έργο είναι η J&P (Joannou & Paraskevaides), η Marina Projects Ltd, καθώς επίσης και η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd. Αρχιτέκτονες του έργου είναι ο βρετανικός οίκος Harper Downie Creative Architecture.Το έργο θα περιλαµβάνει κτήρια διοίκησης, οικιστικές και εµπορικές αναπτύξεις. Βάσει του σχεδιασµού, θα κατασκευαστούν περί τις 150 οικιστικές µονάδες –στην πλειοψηφία τους πολυτελή διαµερίσµατα– και 20 χώροι για εµπορική χρήση (εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ). Πιο αναλυτικά, τα σχέδια περιλαµβάνουν 16.800 δοµήσιµα µέτρα, εκ των οποίων τα 14.280 µέτρα θα είναι οικιστικά και τα υπόλοιπα 2520 εµπορικά. Βάσει των σχεδιασµών, το έργο θα κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ