Πόσα άτομα εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα

Πόσα άτομα εργάζονται στην Γενική Κυβέρνηση και πόσοι στις εταιρείες και επιχειρήσεις που ελέγχονται από το κράτος.

Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε σήμερα τα στοιχεία για τα άτομα που εργοδοτούνται από το κράτος ή σε επιχειρήσεις και εταιρείες που ελέγχονται από το κράτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 69.819. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 64.140 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.679.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.644, 7.474 και 4.022 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 556 άτομα (0,8%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 476 άτομα (0,8%), στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 111 άτομα (2,0%) ενώ στις Τοπικές Αρχές υπάρχει μείωση κατά 31 άτομα (-0,8%).

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 138  άτομα (-0,2%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 308 άτομα (0,5%) και στις Τοπικές αρχές κατά 4 άτομα (0,1%) ενώ παρατηρήθηκε μείωση στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 450 άτομα (-7,3%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ