ΚΕΒΕ: Χαιρετίζει την ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου

Η ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.

Με μεγάλη ικανοποίηση το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την έγκριση νομοσχεδίου που προβλέπει την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου.

To KEBE πιστεύει ότι αυτό αποτελεί μια καινοτομία στο αστικό δίκαιο και θα χρησιμεύσει ως μέτρο εκδίκασης των εμπορικών υποθέσεων, οι οποίες καθορίζονται στο σχετικό νομοσχέδιο και αποτελούν υποθέσεις που έχουν διαφορά απαίτησης πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι με την ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας στα θέματα παροχής υπηρεσιών το οποίο αποτελεί και κύριο μέλημα του ΚΕΒΕ.

Η ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου θα συμβάλει ακόμα και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων ενισχύοντας την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελούν μείζονα θέματα για τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς δυσκολεύουν το υγιές επιχειρείν και αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές.

Το ΚΕΒΕ, με αφορμή την ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου αναμένει από το Κράτος και τη Βουλή να προχωρήσουν άμεσα στον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης με την πρόσληψη πρόσθετων δικαστών και την εισαγωγή της αναγκαίας τεχνολογίας. 

Πιο συγκεκριμένα, προτείνει την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων μηχανογράφησης των δικαστηρίων που να επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των υποθέσεων, σύσταση Δικαστηρίου για εκδίκαση Μικρών Διαφορών μέχρι €100.000 και προώθηση των Εναλλακτικών Μεθόδων Απονομής Δικαιοσύνης προωθώντας με πιο αποτελεσματικό τρόπο την Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση ως τρόπων επίλυσης διαφορών.